Sākumlapa > Tēmas > Personas
Gaļina Režepa

Gaļina Režepa

Gaļina Režepa (Режепп) (1966. gada 16. jūnijā Rīgā, Latvijas PSR) –  filoloģijas maģistre, kopš 1995. gada krievu valodas un literatūras pasniedzēja Rīgas Puškina licejā, metodiste.

Gaļina Režepa (Режепп) (meitas uzvārds – Tiņannaja) ir dzimusi Rīgā, ierēdņu ģimenē. Gaļina ir absolvējusi Rīgas 24. pamatskolu un 79. vidusskolu (patlaban – Puškina licejs). No 1983. līdz 1988. gadam viņa studējusi Latvijas Valsts universitātes (LVU) Filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras nodaļā, iegūdama diplomu ar izcilību. No 1985. līdz 1995. gadam G. Režepa strādājusi LVU Filoloģijas fakultātē par laboranti, pasniedzēju.   

1995. gadā G. Režepa aizstāvējusi maģistra darbu, kas veltīts krievu rakstnieka Mihaila Bulgakova daiļradei, un pārgāja uz pastāvīgo darba vietu  Puškina licejā, ar kuru viņa bija sadarbojusies jau kopš 1990. gada.

Tāpat G. Režepa pasniegusi krievu valodu kā svešvalodu (J. Poruka vidusskolā un Kultūru vidusskolā).

Būdama filoloģijas maģistre, viņa pastāvīgi piedalās dažādu starptautisko konferenču darbā.

No  2012. gada Gaļina Režepa ir Rīgas vecāko klašu skolnieku zinātniskās konferences žūrijas locekle (krievu valodas un literatūras sekcija); viņa pastāvīgi vada Rīgas Puškina liceja vecāko klašu skolnieku zinātniski pētnieciskos darbus.

Gaļina Režepa aktīvi sadarbojas ar Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociāciju (kriev. abreviatūra – ЛАПРЯЛ); 1996.–2008. gadā viņa bija valdes locekle, skolotāju kvalifikācijas celšanas kursu organizētāja, lektore.

No 2016. gada Gaļina Režepa ir Rīgas Puškina liceja muzeja «Puškins un Baltija» direktore.

 

Gaļina Režepa ir virknes zinātnisko rakstu autore:

«О некоторых феноменах культурной жизни Латвии в аспекте их образовательных возможностей» (“Par dažiem Latvijas kultūras dzīves fenomeniem to izglītojošo iespēju aspektā”) (tiek gatavots izdošanai);

«Проблемы интерпретации русской классики в современном латышском театре» // Проблемы изучения и сохранения культурного наследия и традиции. Сборник статей. Рига. 2012. (“Krievu klasikas mūsdienu latviešu teātrī interpretācijas problēmas” //  Kultūras mantojuma un tradīcijas pētīšanas un saglabāšanas problēmas. Rakstu krājums, Rīga. 2012.)  200.-212. lpp.;

«Русская классика на сценах современных латышских театров: опыт прочтения» // От текста к контексту. Межвузовский сборник научных работ. Россия. Ишим. 2012. (“Krievu klasika uz mūsdienu latviešu teātru skatuvēm: interpretācijas pieredze” // No teksta pie konteksta. Starpaugstskolu zinātnisko darbu krājums. Krievija. Išima. 2012.) 87.-90. lpp.;

“XXI gs. skolotājs”: metodiskie materiāli. www.riimc.lv. (2011.);

”Krievu literatūras mācīšanas problēmas Latvijā”// Skolotājs. Rīga. 2001;

«Особенности языка старшеклассников русских школ Латвии» (“Latvijas krievu skolu vecāko klašu skolnieku valodas īpatnības”) (Москва, 2000). 

G. Režepa ir šādu prēmiju laureāte:

Ata Kronvalda prēmija  (2013. g.);

Rīgas domes prēmija “Zelta pildspalva” (2007. g.);

Gada skolotājs (1999. g.). 

Inna Bergmane

Ilustrācijas tēmai