Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nataļja Kozina

Nataļja Kozina

Nataļja Kozina (1946. g. 5. augustā Rīgā, Latvijas PSR – 1985. g. 17. jūlijā Rīgā, Latvijas PSR) – Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes dekāna vietniece, krievu literatūras katedras docente.

Nataļja Kozina dzimusi  militārpersonas ģimenē. 1964. gadā beidza vidusskolu. No 1964. līdz 1969. gadam mācījās LVU Filoloģijas fakultātes krievu valodas un literatūras nodaļā; ieguva filologa, krievu valodas un literatūras skolotāja diplomu. 1969. gadā sāka studēt aspirantūrā mūsdienu krievu valodu. 1976. gadā aizstāvēja disertāciju „Simbolikas problēmas M. Gorkija daiļradē”, iegūstot filoloģijas zinātņu kandidāta grādu. No 1972. līdz 1985. gadam strādāja LVU Filoloģijas fakultātes krievu valodas katedrā, sākumā par stundu pasniedzēju, no 1976. gada par asistenti, no 1980. gada – par vecāko pasniedzēju, no 1982. gada – par docenti. 1977. gadā beidza Latvijas PSR Augstākās un vidējās  speciālās izglītības ministrijas Pedagoģiskās meistarības universitātes skolu. No 1981. līdz 1985. gadam veica LVU Filoloģijas fakultātes dekāna vietnieces pienākumus.

N. Kozina lasīja kursus „Mūsdienu krievu valoda (leksikoloģijas nodaļa)”, „Valodas kultūras pamati”, „Krievu literārās valodas vēsture”, vadīja specseminārus par mākslinieciskās runas stilistiku, par rakstnieka valodu, par teksta lingvistisko analīzi, vadīja kursa un diplomdarbus.

Aktīvi iesaistījās Republikāniskā skolotāju kvalifikācijas celšanas institūta darbā. N. Kozina ir autore vairāk nekā 20 zinātniskiem rakstiem un mācību metodiskiem materiāliem par mākslinieciskās runas stilistikas, krievu valodas kā svešvalodas pasniegšanas metodikas problēmām.

Pēc smagas slimības Nataļja Kozina aizgāja no dzīves 1985. gada 17. jūlijā.

Inna Bergmane

Ilustrācijas tēmai