Profesora Valērija Zosta klase

Profesora Valērija Zosta klase

Profesora Valērija Zosta (pirmajā rindā centrā) klase, 1947./1948 mācību gads. Pirmajā rindā pirmais no labās – Nikolafs Fedorovskis, pēdējā rindā pirmais no labās – Jurijs Glagoļevs, ceturtais – Jurijs Ļišins.  Otrajā rindā trešā – Elga Īgenberga.