Sākumlapa > Tēmas > Personas
Margarita Gavriļina

Margarita Gavriļina

Margarita Gavriļina (1959. gada 19. augustā, Karēlijas ASSR) – pedagoģijas doktore (Dr. paed.), Latvijas Universitātes Pedagoģikas, psiholoģijas un vizuālas mākslas fakultātes profesore.

1976. gadā M. Gavriļina iestājās Petrozavodskas Kūsinena Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē, bet 1982. gadā absolvēja  Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāti.

No 1990. līdz 1994. gadam viņa studēja LU doktorantūrā. 

M. Gavriļina ir vairāk nekā 60 zinātnisko un zinātniski metodisko publikāciju autore. Šīs publikācijas ir veltītas dzimtās un otrās valodas skolniekiem apguves problēmām. Tai skaitā viņa ir šādu monogrāfiju autore: 

  •   Druviete I., Gavriļina M. Minoritātes bērni latviešu mācībvalodas skolās. R., 2003.;
  •   Гаврилина М. Русский язык в 4-5 классах: Книга для учителя. (Krievu valoda 4.-5. klasēs: Grāmata skolotājam.) – R.: Mācību grāmata, 2004.;
  •   Gavriļina M., Vulāne A. Valodā veldzējas tautas dvēsele… Rīga: Mācību grāmata, 2008.

M. Gavriļina ir 7 krievu (kā dzimtās) valodas mācību grāmatu 4.-9. klašu skolniekiem autore.  

Margarita Gavriļina ir dažu zinātniski metodisko semināru un krievu un citu valodu skolotāju kvalifikācijas celšanas kursu (Latvija, Kazahstāna; 1997. – 2012. g.) autore un moderatore.

M. Gavriļina piedalījās 12 starptautisko un Latvijas pētījumu projektos; 50 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kas tika rīkotas Krievijā, Ķīnā, Grieķijā, Bulgārijā, Polijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Latvijā  (2000. – 2012. g.).

Viņa ir EDSO eksperte valodas politikas un mazākumtautību pārstāvju dzimtās valodas apguves jautājumos (2007. – 2009., 2012. g.).

Aleksandra Gavriļina dzīvesbiedre.

 

Ilustrācijas tēmai