Sākumlapa > Tēmas > Personas
Ņina Bogoļubova

Ņina Bogoļubova

Ņina Bogoļubova (1925. g. 27. novembrī Rēzeknē, Latvijas Republikā – 2013. g. 3. martā Rīgā, Latvijas Republikā) – filoloģijas zinātņu kandidāte, Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Krievu valodas katedras docente.

Ņina Bogoļubova ir dzimusi Rēzeknē ierēdņa ģimenē. No 1933. līdz 1938. gadam viņa mācījusies Jaunlatgales krievu pamatskolā. No 1938. līdz 1940. gadam viņa turpināja mācīties Abrenes Valsts latviešu ģimnāzijā, no 1940. līdz 1943. gadam – Abrenes krievu ģimnāzijā.

1943. gadā Ņina Bogoļubova iestājās Rīgas Universitātes Filoloģijas fakultātes Baltijas nodaļas pirmajā kursā. 1944./45. gadā viņa strādāja par skolotāju Viļakas ģimnāzijā.

1945. gadā Ņina Bogoļubova eksternā nokārtoja eksāmenus un turpināja studijas universitātes Slāvu filoloģijas nodaļas otrajā kursā. Pēc universitātes absolvēšanas 1948. gadā viņai tika piešķirta „valodnieka” kvalifikācija ar norīkojumu aspirantūrā.  

No 1950. līdz 1952. gadam Ņina Bogoļubova  studēja Latvijas Valsts pedagoģijas institūta aspirantūrā, apgūdama specialitāti „latviešu un krievu valodas salīdzinošā gramatika”. Viņa sekmīgi absolvēja aspirantūru, aizstāvot disertāciju tēmā: «Родительный отложительный при предлогах из (из-за, из-под), с, от в русском языке в сравнении с родительным отложительным при предлоге no в латышском языке» („Ablatīvs ģenitīvs, lietojot pievārdus из (из-за, из-под), с, от, krievu valodā salīdzinājumā ar ģenitīvu, lietojot pievārdu „no”, latviešu valodā”). Ņinas Bogoļubovas zinātniskais vadītājs bija izcilais valodnieks - profesors filoloģijas zinātņu doktors Jānis Endzelīns.

No 1952. līdz 1957. gadam Ņina Bogoļubova strādāja par ligvistisko disciplīnu pasniedzēju Latvijas Valsts pedagoģijas institūtā (LVPI), no 1957. līdz 1993. gadam – par pasniedzēju Latvijas Valsts universitātē (LVU). 1956. gada novembrī viņa tika apstiprināta docentes zinātniskajā amatā LVU Krievu valodas katedrā.

Ņina Bogoļubova vairākkārt ieņēma administratīvos amatus: bija LVPI dekāna vietniece, LVU Filoloģijas fakultātes neklātienes nodaļas dekāna vietniece.

Savas pedagoģiskās darbības laikposmā Ņina Bogoļubova lasīja šādus mācību kursus: «Сравнительная грамматика славянских и балтийских языков», «Сравнительная грамматика русского и латышского языков», «Историческая грамматика русского языка», «Общее языкознание с учетом достижений американской и европейской лингвистик» („Slāvu un baltu valodu salīdzinošā gramatika”, „Krievu un latviešu valodas salīdzinošā gramatika”, „Krievu valodas vēsturiskā gramatika”, „Vispārīgā valodniecība, ņemot vērā Amerikas un Eiropas lingvistikas sasniegumus”). LVU docente vadīja praksi dialektoloģijā, kā arī studentu kursa un diplomdarbus.

Ņina Bogoļubova ir aptuveni 20 zinātnisko darbu krievu un latviešu valodas salīdzinošajā gramatikā, krievu valodas literāro pieminekļu pētīšanā un fonoloģijā autore.

Ņina Bogoļubova ir mirusi Rīgā 2013. gada 3. martā.

Inna Bergmane

Ilustrācijas tēmai