Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nataļja Kononova

Nataļja Kononova

Nataļja Kononova, dz. 1952.gada 22. februārī Rīgā, Latvijas PSR.

Izglītība

1978 –1980 Maskavas Valsts Universitātes aspirantūra

1969 –1974 Latvijas Valsts Universitāte, Filoloģijas fakultāte

Akadēmiskie nosaukumi un amati, zinātniskie grādi:

Dr. philol.

2004  Slāvistikas nodaļas asoc. profesore

1992  Slāvistikas nodaļas  docente

1992  Filoloģijas  zinātņu doktore

1985  Filoloģijas zinātņu kandidāte

Nodarbošanās

Kopš 2004. gada – LU Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļas asoc. profesore

1986 – 2004  Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātes Krievu literatūras  katedras docente

1980 –1986 Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātes Krievu literatūras katedras vecāka pasniedzēja

1974 – 1977 Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas  fakultātes Krievu literatūras katedras laborante, stundu pasniedzēja,  vecākā pasniedzēja

 

II  ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS

 

Pētnieciskās jomas

20. gs. krievu literatūras vēsture: D. Samoilova, M. Bulgakova, B. Pasternaka, O. Mandelštama  u.c autoru daiļrade

 

LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks vai vadītājs

Darbs Valsts Letonikas programmas projektā Nr. Y 3-22921-030 „Kultūra un vara: mijiedarbes latviešu valodā, literatūrā un folklorā” (2005. gads). Dalībniece.

Kopš 2003. gada – darbs projektā „Littera Scripta..” (starptautiskas Jauno filologu zinātniskās konferences  organizēšana un krājuma „Littera Scripta..” sagatavošana izdošanai). Vadītāja. (2008.g.: Nr: LU 2008/ Z13-40. 19.05.2008).

„Littera Scripta...” Jauno filologu rakstu krajums Nr. 7. LU Akadēmiskais apgāds. Rīga, 2010. 207.lpp. Krājuma sagatovošana izdošanai. Vadītāja. Rezenzents. Projektā vaditaja: Nr: LU 2010/ Z13 - 40/.

 

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē (par pēdējiem sešiem gadiem):

Monogrāfijas

Художественный мир Давида Самойлова [Dāvida Samoilova daiļrades pasaule] / zinātniskā redaktore A. Stankeviča. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009; 240. lpp.  

Mācību līdzekļi

  1. Учебное пособие по спецкурсу «ТВОРЧЕСТВО БОРИСА ПАСТЕРНАКА» для студентов бакалаврской программы Русская филология Латвийского университета, Факультета филологии и искусствоведения, Отделения славистики. Рига, Латвийский Университет, 2008 год. 24 стр.
  2. Учебное пособие по спецкурсу «ТВОРЧЕСТВО ОСИПА ЭМИЛЬЕВИЧА МАНДЕЛЬШТАМА». Для студентов магистерской программы Русская филология Латвийского университета, Факультета филологии и искусствоведения, Отделения Славистики. Рига, Латвийский университет, 2008 год. 24 стр.
  3. Nataļjas Kononovas pēdējo gadu raksti                                   

Ilustrācijas tēmai