Sākumlapa > Tēmas > Personas
Aleksejs Toropogrickis

Aleksejs Toropogrickis

Aleksejs Toropogrickis (1877. g. 17./29. martā Rīgā, Krievijas impērijā – 1941. g. 27. decembrī Rīgā, Ostlandē/Latvijā) – ar mitru apbavotājs virspriesteris.

Aleksejs Toropogrickis ir dzimis Rīgas Svēto apustuļu  Pētera un Pāvila katedrāles  virsdiakona Alekseja Toropogricka (1833–1883) ģimenē.

1899. gadā A. Toropogrickis pabeidza Rīgas Garīgo semināru un kļuva par psalmotāju Lielmocekļa Georgija Uzvarētāja baznīcā Bauskā. 1901. gadā viņu pārcēla par psalmotāju  Rīgas Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrālē. 1903. gadā viņu iesvētīja par priesteri, taču viņš pārtrauca kalpot eparhijā un kļuva par mācītāju 195. Dubnas kājnieku rezerves pulkā.

1906. gadā viņu pārcēla par mācītāju 208. Očakovas  rezerves pulkā. 1910. gada sākumā viņš kalpoja  196. Insaras pulkā, bet vēlāk pildīja otrā mācītāja pienākumus Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo baznīcā Opočkā (Pleskavas guberņā).  1911.–1918. gadā viņš bija skolotājs vietējā reālskolā.

1915.–1918. gadā A. Toropogrickis kalpoja Pečoras Četrdesmit mocekļu baznīcā, 1922.–1923. gadā bija Pečoras prāvesta padomes loceklis, 1923.–1931. gadā strādāja Pečoras skolās. Kopš 1931. gada līdz savai aiziešanai no dzīves kalpoja Rīgas Visu Svēto pareizticīgo baznīcā.

Aleksejam Toropogrickim ir piešķirti visi priesterim iespējamie apbalvojumi t. sk. mitra.

Alekseja Toropogricka dzīvesbiedre bija Aleksandra, dzimusi Mutuzova (1881–?).

A. Toropogrickis kopā ar Nikolaju Šalfejevu (1863–1941) veica 1941. gada jūnija beigās bojāgājušo padomju karavīru apbedīšanu Ivana kapsētā Rīgā, viņš palīdzēja arī geto ieslodzītajiem ebrejiem.

Aleksejs Toropogrickis nomira 1941. gada 27. decembrī pēc pratināšanas gestapo, apglabāts Rīgas Visu Svēto kapsētā.

Tekstu sagatavoja Sergejs Coja

Informācijas avoti:

1.) Православные архиереи, священники, диаконы, псаломщики, учителя и регенты, служившие на территории Латвии с 1710 по 2019 годы. Биографический справочник. Щеникова О., Витолс А. (сост.). Гаврилин А.В. (конс.). Ригa, 2019,   c. 878;

2.)   Teksta sagatavošanā izmantoti arī daži avoti no interneta resursiem.

Ilustrācijas tēmai