Sākumlapa > Tēmas > Personas
Jānis Toniss

Jānis Toniss

Jānis Tonis (1876. g. 7. martā  Dundagas pagastā, Kurzemes guberņā, Krievijas impērijā – 1936. g. 4. augustā Ventspilī, Latvijas Republikā) – priesteris.

20. gadsimta 30. gados Jānis Tonis bija vienīgais pareizticīgo garīdznieks Latvijā, kurš zināja līvu valodu un līvu tradīcijas. Viņš beidzis Rīgas Garīgo skolu, vēlāk strādājis kuģniecības resorā, bijis saimniecības pārziņa palīgs uz Krievijas imperatora jahtas „Štandart”. Pirmā pasaules kara laikā J. Tonis tika aizkomandēts uz Krievijas dienvidiem, pēc tam nonāca Parīzē.

Latvijā J. Tonis atgriezās 1922. g. un apmetās savā dzimtajā Ventspilī, kur bija reģents un psalmotājs – šos pienākumus viņš pastāvīgi bija pildījis arī agrākajos dienesta un bēgļu gaitu gados. 1935. g. J. Tonis tika iesvētīts par priesteri un norīkots uz Kolkasraga draudzi, kur bija nepieciešamas līvu valodas zināšanas.

Jānis Tonis miris 1936. gada 4. augustā Ventspilī.

Jurijs Sidjakovs

 

Informācijas avoti:

Умер священник И. Тонис. Сегодня вечером. 24.08.1936. № 193. С. 3.

Ticība un Dzīve. Garīgs un sabiedrisks mēnešraksts. 1936., Nr. 9, 143., 144. lpp.

LVVA, 7469. f., 1. apr., 367. l.

 

Tulkoja:

Arturs Žvinklis

Dzintars Ērglis