Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nikons Zaļivskis

Nikons Zaļivskis

Ņikons Zaļivskis (23.03.1864. Polocka – 02.10.1949. Daugavpils) – virspriesteris.

Ņikons Zaļivskis 1886. g. beidzis Polockas skolotāju semināru. No 1888. g. viņš ieņēma Polockas Sv. Nikolaja katedrāles psalmotāja amatu, kā arī bija šīs baznīcas draudzes skolas skolotājs. 1904. g. Ņ. Zaļivskis nokārtoja garīdznieka eksāmenu un tajā pašā gadā tika iesvētīts par diakonu. 1906. g. 23. februārī viņu iesvētīja par garīdznieku. Sākumā Ņ. Zaļivskis kalpoja Polockā un Gorodokā (Harodokā), bet no 1910. līdz 1932. g. viņš bija Piedrujas Sv. Nikolaja baznīcas pārvaldnieks. Sevišķi grūti tēva Ņikona kalpošanā bija revolūcijas gadi, kad viņa dzīvība vairākkārt tika pakļauta briesmām. Tēva Ņikona 50 gadu priesterības jubilejai veltītajā rakstā laikrakstā „Сегодня” („Šodien”) minētas sekojošas ar šo laiku saistītas epizodes: „...reiz ceļā no Vitebskas sarkanarmieši gribēja viņu izsviest no pilnā gaitā braucoša vilciena. No neizbēgamās nāves viņu paglāba konduktors. Citā reizē uz tilta pār Daugavu sarkanarmieši jau bija viņu pacēluši uz rokām, lai iemestu no tilta upē. Un tikai tajā brīdī nejauši pāri tiltam ejošais to komandieris viņu izglāba. Riskējot ar nošaušanu, tēvs Ņikons paglāba no nonākšanas boļševiku rokās vērtīgas baznīcas mantas un metrikas grāmatas”.
1932. g. tēvs Ņikons devās pensijā un dzīvoja Daugavpilī. No 1938. gada 15. janvāra līdz 1939. gada 7. martam viņš izpildīja Daugavpils Pētera un Pāvila baznīcas pārvaldnieka pienākumus. Pēc padomju varas nodibināšanas Latvijā un tās pievienošanas PSRS, kad pensiju izmaksa garīdzniekiem tika pārtraukta, viņš atkal bija spiests atsākt kalpošanu un 1940. gada 16. oktobrī vēlreiz kļuva par Pētera un Pāvila baznīcas pārvaldnieku. No 1940. g. tēvs Ņikons kalpoja arī Daugavpils Dievmātes Aizmigšanas (Uspenskas) baznīcā, no 1944. g. 17. novembra viņš bija tās pārvaldnieks. No 1945. g. 16. jūlija priesterim bija arī uzdota Daugavpils Borisa un Gļeba katedrāles draudzes pārzināšana. 1948. g. 4. augustā tēvs Ņikons devās pelnītā atpūtā.
Tēvs Ņikons Zaļivskis miris 1949. g. 2. oktobrī un apglabāts Daugavpils kapsētā.

Izmantotie avoti:
LVVA, 7469. f., 2. apr., 386. l.;
С.С. Редкий юбилей пастыря: 50-летие служения церкви прот. о. Никона Заливского и золотая свадьба. Сегодня. 1937. № 357. С. 5.

Jurijs Sidjakovs


Tulkoja:
Arturs Žvinklis
Dzintars Ērglis