Sākumlapa > Tēmas > Personas
Pjotrs Smikovskis

Pjotrs Smikovskis

Pjotrs (Pēteris) Smikovskis (1927. g. 5. decembrī Žitomiras apgabalā, Ukrainas PSR – 2009. g. 16. jūlijā Rīgā, Latvijas Republikā) – virspriesteris.

Pjotrs (Pēteris) Smikovskis ir dzimis 1927. gada 5. decembrī pareizticīgā priestera Ņikitas Smikovska ģimenē. Priesteris Ņikita Smikovskis kalpojis Žitomiras apgabala Luhinu rajona Bovsunu ciema svētā Vasīlija baznīcā. 1941. gadā Pjotrs Smikovskis absolvējis septiņgadīgo skolu; 1944.-1951. gadā viņš dienējis padomju armijas rindās. 1951.-1952. gadā P. Smikovskis kalpojis par psalmotāju kādā no Žitomiras apgabala dievnamiem.

1952. gada 19. augustā Žitomirā (Ukrainā) Žitomiras un Ovručas arhibīskaps Vladimirs (Kobecs, 1884-1960; Žitomiras un Ovručas arhibīskaps 1951.-1956. gadā) iesvētījis Pjotru Smikovski diakona kārtā; un tā paša gada 20. septembrī – pareizticīgā priestera garīgajā kārtā. Tēvs Pjotrs tika norīkots kalpot uz Žitomiras apgabala Jarešku ciema baznīcas draudzi. Vēlāk viņš tika pārcelts par baznīcas pārzini uz Kristus Apskaidrošanās dievnamu Ļevkivas ciemā (Žitomiras apgabals).

No 1955. līdz 1959. gadam tēvs Pjotrs Smikovskis mācījies Ļeningradas (patlaban Sanktpēterburga) Garīgā semināra neklātienes nodaļā.

1956. gadā t. Pjotrs Smikovskis pārcelts kalpot uz Veļikije Luku eparhiju, bet tajā pašā gadā viņš tika pārcelts uz Pleskavas eparhijas Svētās Trijādības baznīcu. 1961. gadā viņš iecelts par trešo priesteri Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonas dievnamā Veļikije Lukos. 

1962. gadā t. Pjotrs (Pēteris) Smikovskis sācis kalpot par baznīcas pārzini Dzintaru Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonas dievnamā Rīgas eparhijā. Kā zināms, tolaik Padomju Savienībā bija plaši izvērstas tā dēvētās Hruščova laiku Kristīgās Baznīcas vajāšanas, un tāpēc 1962. gadā Dzintaru dievnama ēka tika nežēlīgi sadragāta gabalu gabalos, izmantojot jaudīgu buldozera tehniku. Mūsdienās šajā vietā ir uzcelts un 2020. gadā iesvētīts jauns pareizticīgo dievnams.

Pēc tam tēvs Pjotrs tika norīkots par pārzini uz Rīgas Vissvētās Dievmātes Patvēruma (Pokrova) baznīcu. 1963. gadā viņš iecelts virspriestera kārtā. No 1965. gada t. Pjotrs papildus kalpojis arī Svētā Sirdskaidrā Radoņežas Sergija baznīcā Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klosterī.

1966. gadā t. Pjotrs Smikovskis pārgājis kalpot uz Arhangeļskas eparhijas klēru (KFPSR), un līdz 1967. gadam viņš bijis Arhangeļskas un Holmogoru bīskapa Nikona (Fomičova, 1910-1995; Arhangeļskas un Holmogoru bīskaps 1966.-1977. gadā) personīgais sekretārs, kā arī izpildījis virkni citu pienākumu.

1967. gadā virspriesteris Pjotrs (Pēteris) Smikovskis turpinājis savu kalpošanu Rīgas eparhijā un tika iecelts par Liepājas Svētā Ņevas Aleksandra dievnama pārzini. 1969.-1970. gadā viņš kalpojis Rīgas Svētās Trijādības katedrālē, Liepājas Svētā Aleksija baznīcā un Rīgas Svētā Pravieša Jāņa Priekšteča baznīcā.

1971. gadā virspriesteris Pjotrs Smikovskis norīkots par pārzini uz Svētā Arhistratēģa Erceņģeļa Mihaila baznīcu Rīgā. No 1973. gada viņš bija pārzinis Svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra dievnamā Rīgā; šajā dievnamā virspriesteris kalpojis līdz pat 2008. gadam. Līdztekus tam no 1979. gada t. Pjotrs Smikovskis bija Rīgas pilsētas baznīcas apriņķa prāvests (jeb blagočinnijs).

Tēvam Pjotram (Pēterim) Smikovskim bija visi virspriesterim pienākošies Latvijas Pareizticīgās Baznīcas apbalvojumi, ieskaitot mitru. 1982. gadā Svētīgais Patriarhs Pimens (Izvekovs, 1910-1990; Maskavas un visas Krievzemes Patriarhs 1971.-1990. gadā) apbalvojis virspriesteri ar Patriarha svētīto Goda rakstu. Tāpat t. P. Smikovskis ticis apbalvots ar svētā Svētmocekļa Rīgas Jāņa (arhibīskapa Pommera) 3. pakāpes un pēc tam 2. pakāpes ordeni.

Savas dzīves pēdējā gadā, sakarā ar slimību, virspriesteris t. Pjotrs (Pēteris) Smikovskis vairs nespēja kalpot baznīcā. Tēvs Pjotrs Smikovskis ir miris 2009. gada 16. jūlijā. Nelaiķa apdziedāšana notikusi Svētā Ņevas Aleksandra dievnamā Rīgā, apdziedāšanā piedalījušies daudzi Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdznieki. Apdziedāšanas ceremonijas laikā dievnamā bija ieradies Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs (Kudrjašovs), kurš nokalpojis litiju pie nelaiķa zārka un noskaitījis grēku atlaišanas atraisošo lūgšanu.

Virspriesteris Pjotrs (Pēteris) Smikovskis ir apbedīts Kristus Apskaidrošanās Tuksneša kapsētā Valgundē, netālu no Jelgavas. 

Tekstu sagatavojis Sergejs Coja

 

Informācijas avots:

Teksts sastādīts, izmantojot t. Andreja Goļikova materiālus.