Sākumlapa > Tēmas > Personas
Feofans Borisovičs

Feofans Borisovičs

Feofans Borisovičs (1868. g. 11. oktobrī Rēzeknē, Vitebskas guberņā, Krievijas impērijā – 1943. g. 24. septembrī Ludzā, Ostlandē/Latvijā) – Ludzas baznīcas apriņķa blagočinnijs (jeb prāvests),  virspriesteris, Ludzas Svētās  Dievmātes  Aizmigšanas  katedrāles pārzinis, Ticības mācības pasniedzējs.

Feofans Borisovičs dzimis garīdznieka Vasilija Borisoviča ģimenē. 1888. gadā F. Borisovičs absolvējis Vitebskas Garīgo semināru  ar 1. pakāpes diplomu. Vitebskas Tautas skolu direkcija norīkojusi viņu par skolotāju un Ticības mācības pasniedzēju uz Sebežas apriņķa Černeja tautas pamatskolu, un šajā amatā viņš nokalpojis trīs gadus.

1892. gadā F. Borisovičs ticis iesvētīts par priesteri Ludzas Svētās  Dievmātes  Aizmigšanas  katedrālē. Par šī katedrāles virspriesteri tēvs Feofans kalpojis līdz pat sava mūža beigām.  

Tajā pašā  1892. gadā Vitebskas Tautas skolu direkcija iecēla t. Feofanu Ļucinas (Ludzas) draudzes skolas Ticības mācītāja amatā, vienlaicīgi viņam bija jāpasniedz  Ticības mācība šīs skolas sieviešu maiņā. Minētajā amatā viņš strādājis līdz 1919. gada janvārim. Vienlaicīgi (kopš 1907. g. 1. novembra) t. Feofans strādājis par Ticības mācības skolotāju Ļucinas četrklašu pilsētas skolā, vēlāk tā tika pārveidota par augstākas pakapes pamatskolu, ar sieviešu maiņu tajā. Bez tam, kopš 1907. gada 1. novembra līdz 1919. gada janvārim viņš strādājis par Ticības mācības pasniedzēju Ludzas apriņķa Rundēnu tautas skolā. 1918.-1919. gadā viņš bija Ticības mācības skolotājs Ļucinas pilsētas četrklašu ģimnāzijā.  

1920.-1922. gadā viņš bija Ticības mācības skolotājs Ludzas sešklašu sieviešu pamatskolā. Šajā amatā 1920. gada janvārī viņu apstiprinājusi Ludzas apriņķa skolu padome.

F. Borisovičs strādājis arī par Ticības mācības skolotāju baltkrievu pamatskolā un baltkrievu ģimnāzijā.

No 1926. līdz 1935. gadam t. Feofans strādājis par Ticības mācības skolotāju Ludzas valsts ģimnāzijā. Pēc tās slēgšanas un līdz pat miršanas dienai viņš pasniedza Ticības mācību Ludzas apriņķa pamatskolās (izņemot 1940./41. mācību gadu, kad šis mācību priekšmets tika izslēgts no skolu programmām).

1934. gadā, pateicoties t. Feofana un baznīcas vecākā centieniem, tika veikts katedrāles kapitālais remonts.

1938. gadā Sv. Trijādības sestdienā dievnamā bija noticis ugunsgrēks. T. Feofans aktīvi piedalījies cīņā ar uguns stihiju un atkal, pateicoties viņam un viņa draudzes locekļu centieniem, ugunsgrēka sekas tika likvidētas līdz Vissvētākās Dievmātes Aizmigšanas svētkiem.

Otrā pasaules kara sākumā dievnams bija cietis no bombardēšanas. Un atkal tā pārvaldnieks, neskatoties uz sirmo vecumu, vadījis darbus, novēršot bojājumus, kas tika nodarīti dievnama ēkai.

1936.gadā apbalvots ar V pakapes Trīs Zvaigžņu ordeni.

Tēvs Feofans miris 1943. gada 24. septembrī.

Tatjana Feigmane

Informācijas avots:

LVVA,  1632. f., 1. apr., 2738. l.