Sākumlapa > Tēmas > Personas
Zinovijs Pallejs

Zinovijs Pallejs

Zinovijs Pallejs (1912. g. 30. jūnijā Rečicā, Minskas guberņā, Krievijas impērijā – 1979. g. 18. jūnijā Rīgā, Latvijas PSR) – tehnisko zinātņu doktors, Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta profesors, speciālists aviācijas tehnikas jomā.  

Zinovijs Pallejs ir dzimis Minskas guberņas baltkrievu miestiņā Rečica. 1917. gadā Palleju ģimene pārcēlās uz pastāvīgo dzīvi Pēterpilī (no 1924. līdz 1991. gadam – Ļeņingrada, patlaban - Sanktpēterburga).  

1935. gadā Z. Pallejs absolvējis Ļeņingradas Civilās gaisa flotes Mācību kombinātu specialitātē “motorbūvniecība”. Pēc šīs mācību iestādes pārveidošanas par Ļeņingradas Civilās gaisa flotes inženieru institūtu (ĻCGFII) Z. Pallejs sāka strādāt šajā augstākajā mācību iestādē par pasniedzēju, nodarbojoties ar inženierpersonāla sagatavošanu. Šajā institūtā viņš aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju, kļūdams par vienu no pirmajiem tehnisko zinātņu kandidātiem aviodzinēju izturības jomā.

1941. gadā ĻCGFII tika pārveidots par Ļeņingradas Gaisa kara akadēmiju, kuras sastāvā pēc Lielā Tēvijas kara sākuma Z. Pallejs ticis evakuēts uz Joškarolu. Šeit viņš jau kā militārpersona vadījis pasniegšanas darbu, sagatavojot PSRS Gaisa kara spēku inženierpersonālu.

1947. gadā Zinovijs Pallejs ticis norīkots darbā uz Rīgu, kur organizējis un vadījis Aviodzinēju konstrukcijas un izturības katedru jaunizveidotajā Pirmajā Gaisa inženieru kara skolā (turpmāk – Rīgas Augstākā inženiertehniskā kara skola – kriev. saīsin. РКВИАВУ; no 1960. gada — Rīgas Civilās gaisa flotes inženieru institūts; no 1967. gada – Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts – RCAII). Šajā katedrā viņš nostrādājis līdz pat sava mūža beigām. Z. Pallejs bija talantīgs liela un stabila katedras pasniedzēju un inženieru kolektīva organizators un vadītājs.

Profesors Pallejs ir labi pazīstams to zinātnieku un speciālistu vidū, kuri pēta aviodzinēju konstrukciju un to detaļu izturību un dinamiku; viņš bija populārs lektors un cienījams zinātnieks.
Profesors Pallejs pats un kā līdzautors ir uzrakstījis pamata mācību grāmatas un mācību līdzekļus aviodzinēju konstrukciju un izturības kursā, viņš ir daudzu zinātnisko darbu un mācību materiālu un virknes izgudrojumu autors.

Z. Palleja vadībā RCAII Aviodzinēju konstrukcijas un izturības katedrā bija izveidojusies zinātniskā skola aviodzinēju dinamikas un izturības jomā, kas ļāva daudziem desmitiem aspirantu un reflektantu no dažādām valstīm aizstāvēt tehnisko zinātņu kandidāta un doktora disertācijas.

Zinovijs Pallejs strādājis šajā katedrā līdz pat savai nāvei.

Profesors miris 1979. gada 18. jūnijā Rīgā.

Tēva pēdās ir gājis arī Zinovija Palleja dēls Igors.

Vladimirs Šestakovs