Sākumlapa > Tēmas > Personas
Jevgeņijs Kopitovs

Jevgeņijs Kopitovs

Jevgeņijs  Kopitovs  (1947. g. 5. decembrī, Legņicā, Polijas Tautas Republikā – 2014. g. 13. jūlijā Rīgā, Latvijas Republikā) – akadēmiķis, habilitētais inženierzinātņu doktors (Dr. habil. sc. ing.), Transporta un sakaru institūta dibinātājs un pirmais rektors.

Jevgeņijs Kopitovs dzimis Polijā, Legņicā (Lignicā) – pilsētā valsts dienvidrietumos. 1956. gadā ģimene pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi Rīgā, Jevgēnijs sāka mācīties Rīgas 34. vidusskolā, kopš 8. klases viņš mācījās Rīgas 14. vidusskolā, kuru beidza 1966. gadā, saņemot zelta medaļu. Tajā pašā gadā viņš iestājās mācīties Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē. 1971. gadā  viņš ar izcilību beidza institūtu. Viņš turpināja studijas šīs augstskolas aspirantūrā.

1984. gadā viņš aizstāvēja zinātņu  kandidāta disertāciju par lidlauku uzturēšanas sistēmu tehnisko raksturojumu ziemas laikā prognozēšanu un optimizāciju. 1997. gadā viņš aizstāvēja disertāciju inženierzinātņu habilitētā doktora grāda (Dr. habil. sc. ing.) iegūšanai par tēmu lidostas mehanizācijas līdzekļu parka funkcionēšanas modeļu izstrāde  un optimizācija.

Kopš 1974. gada J. Kopitovs ir Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta mācībspēks. Pēc institūta reorganizācijas un nosaukuma maiņas, 1992. gadā  pārdēvējot to par Rīgas Aviācijas universitāti, un līdz augstskolas slēgšanai 1999. gadā viņš strādāja Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē. No 1987. līdz 1999. gadam viņš bija Skaitļošanas sistēmu programmnodrošinājuma katedras vadītājs. 1999. gadā viņš vadīja jaundibināto  Transporta un sakaru institūtu (turpmāk tekstā TSI), viņš bija šīs augstskolas rektors līdz 2010. gadam. 2010.–2011. gadā viņš pārzināja TSI saimnieciskās lietas. Kopš 1989. gada ir studiju programmu direktors, vada divas programmas – datorzinātnes un  informāciju sistēmu menedžments. Kopš 1985. gada viņš ir docents, bet kopš 1998. gada –  profesors. Ir Starptautiskās sakaru akadēmijas akadēmiķis.

J. Kopitovs ir sagatavojis un lasījis vairāk nekā 20 studiju kursus skaitļošanas tehnikas, programmēšanas un  informācijas tehnoloģiju nozarē.  Piemēram, 70.–80. gados viņš docēja studiju  kursus  programmēšana,  informācijas sistēmas aviācijā un transportā, lasīja lekcijas  datu apstrādes struktūras un algoritmi, mūsdienu datubāzu tehnoloģijas u.c. studiju kursos. Nodarbības ar studentiem viņš vada krievu, latviešu un angļu valodā.

Jevgeņijs Kopitovs bija  Rīgas pilsētas transporta problēmu sabiedriskās padomes priekšsēdētājs. Viņa vadībā  ir  sagatavoti septiņi Latvijas Republikas zinātņu doktori informācijas tehnoloģiju izmantošanas jomā transportā. Kopš 1998. gada viņš bija  padomes loceklis doktora disertāciju aizstāvēšanai specialitātē “Telemātika un loģistika”. Viņš pārstāvēja Latviju Eiropas Savienības Apvienotajā transporta problēmu pētnieciskajā komitejā. Viņš ir vairāk nekā 280 zinātnisku publikāciju, tai skaitā desmitiem grāmatu un mācību līdzekļu autors: piemēram, 1993. gadā  Maskavā J. Kopitova redakcijā izdota grāmata “Gaisa navigācijas un gaisa transporta vadības uzdevumu programmēšana”, 2004. gadā Sanktpēterburgā   līdzautorībā iznāca mācību grāmata augstskolām “Varbūtības teorija un matemātiskā statistika”.

2003. gadā Latvijas Studentu apvienība  atzina Jevgēniju Kopitovu par gada  rektoru. Vēl studenta gados viņu apbalvoja ar medaļu “Par izcilu darbu” – par  labu darbu studentu celtnieku vienībās. Apbalvots ar Goda zīmi “Aeroflotes teicamnieks”, bet 2008. gadā  viņu apbalvoja ar Mihaila Lomonosova ordeni (Krievija).

Jevgeņijs Kopitovs ar sievu nodzīvoja kopā 38 gadus,  viņam ir divi bērni un divi mazbērni. Meita Jeļena ir Transporta un sakaru institūta mācībspēks.

Brīvajā laikā J. Kopitovs lasīja zinātniski fantastisko literatūru, mājās viņam bija plaša bibliotēka, aizrāvās ar numismātiku – viņa kolekcijā ir Krievijas 18. – 19. gadsimta monētas, viņam patika ceļot un fotografēt dabasskatus, pilsētas, cilvēkus.

Jevgeņijs Kopitovs nomira pēkšņā nāvē Rīgā 2014. gada 13. jūlijā, apglabāts Ivana kapsētā.

Sergejs Coja

Ilustrācijas tēmai