Sākumlapa > Tēmas > Personas
Andrejs Fļorovs

Andrejs Fļorovs

Andrejs Fļorovs (1920, Ņižņijnovgorodā, Krievijas PFSR – 1992, Rīgā, Latvijas Republikā) – profesors, Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta (RCAII) rektors no 1971. līdz 1976. gadam.

Andrejs Fļorovs ir dzimis Ņižņijnovgorodā. Viņa vecāki bija Ņižņijnovgorodas Universitātes pasniedzēji. Pēc vidusskolas absolvēšanas viņš studējis universitātē un spēlējis pilsētas hokeja komandā.

Sākoties Lielajam Tēvijas karam, viņš devās uz fronti. Pēc tam A. Fļorovs studējis Maskavas N. Žukovska Gaisa spēku kara akadēmijā, tad sekoja adjunktūra,  zinātņu kandidāta disertācijas aizstāvēšana, pasniedzēja darbs un zinātniskā darbība. 

Pēckara laikposms bija kļuvis par reaktīvo lidaparātu ēras sākumu. 1949. gada jūnijā Rīgā uz divu aviācijas tehnisko skolu, kuras šeit darbojās kopš 1945. gada, bāzes tika organizēta Rīgas Augstākā aviācijas inženieru kara skola (RAAIKS), kurai bija jāsagatavo aviācijas tehniskos speciālistus un jānodrošina zinātniskie pētījumi šajā jomā. Šo uzdevumu īstenošanai uz Rīgu sāka sūtīt speciālistus no Maskavas un Ļeņingradas gaisa spēku kara akadēmijām. Šo speciālistu vidū bija arī Andrejs Fļorovs.  

1960. gadā Rīgas Augstākā aviācijas inženieru kara skola tika pārveidota par civilo augstskolu – Rīgas Civilās gaisa flotes inženieru institūtu (RCGFII, nj 1967. g. Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts, no 1992. g. līdz 1999. g. – Rīgas Aviācijas universitāte)). Jaunizveidotajā institūtā A. Fļorovs ieņēma Lidmašīnu vadības radiotehnisko līdzekļu katedras vadītāja amatu.  

1961. gadā A. Fļorovs kļuva par Radiotehnikas fakultātes dekānu, 1965. gadā – par RCGFII prorektoru zinātniskajā darbā, bet 1971. gadā par institūta (RCAII) rektoru, nostrādājot šajā amatā līdz 1976. gadam.

A. Fļorova vadības laikos tika ieviesti jauni mācību korpusi – А (kopš 1999. gada viena no LU fakultātēm), В un С (patlaban – RTU Aeronautikas institūts) un uzsākta deviņstāvu korpusa celtniecība (kopš 1999. gada – Transporta un sakaru institūts – TSI).  Tāpat 1968.–1971. gadā tika uzbūvētas trīs piecstāvu ēkas Rēznas ielā 10-а, 10-с kopmītnēm un – 10-в. Tajās tika izmitināti Inženieru ekonomiskās fakultātes un Automātikas un skaitļošanas tehnikas un Radiotehnikas fakultātes studenti. Nams Rēznas ielā 10-в tika pilnība nodots institūta pastāvīga sastāva izmitināšanai. (В. Шестаков «Хроника катастрофы Рижского авиационного университета» – V. Šestakovs. “Rīgas Aviācijas institūta katastrofas hronika”)

Pie tam A. Fļorovs palika par pasniedzēju, katedras vadītāju un 1965. gadā nodibinātās nozares Zinātniski pētnieciskās laboratorijas vadītāju. RCAII kā viens no galvenajiem zinātnisko pētījumu virzieniem bija “Specializētie navigācijas trenažieri un navigācijas kompleksu modelēšana” virziens.

Andrejs Fļorovs ir miris 1992. gadā Rīgā.

 

Vladimirs Šestakovs 

(saīsināts tulkojums no krievu valodas)

Daudz detalizētāku notikumu aprakstu, kas ir saistīti ar RCAII-RAS, tai skaitā arī par zinātnisko pētījumu rezultātiem, ko ieguvuši prof. A. Fļorova dibinātās Zinātniskās skolas dalībnieki, kā arī tās dalībnieku publicēto zinātnisko darbu šajā virzienā pilnu bibliogrāfisko sarakstu, var atrast šādos informācijas avotos:

1. Шестаков В.З. Вклад ученых Латвии в авиационную науку и технику в 20-ом веке.  LAP Lambert Academic Publishing, 2014.

 www.lap-publishing.com…Вклад…авиационную…

2.Шестаков В.З. Хроника катастрофы Рижского авиационного университета»,  HOĻDA, 2009 г.,257ь с.  www.twirpx.comfile/1114793/

 «Хроника катастрофы Рижскогоавиационного университета»

3.Шестаков В. З. "Длинная дорога в авиации. От спецшколы ВВС до РКИИГА",, HOĻDA, 2013 г.,248 с www.rkiigarau.lv…A…Shestakov…doroga/dlinnaja_doroga…

 «Длинная дорога вавиации. От спецшколы ВВС до РКИИГА», 

4.Щипцов О. РКИИГА мой. Рига: Институт транспорта и связи, 2009. 160 с.

 

Ilustrācijas tēmai