Sākumlapa > Tēmas > Personas
Aleksandrs Pugačevs

Aleksandrs Pugačevs

Aleksandrs Pugačevs (1912. g. 12. decembris, Kurskas guberņā, Krievijas impērijā – 1994. g. 12. augusts, Rīgā, Latvijas PSR) – profesors, Rīgas Civilās civilās aviācijas inženieru institūta rektors no 1965. līdz 1972. gadam.

Aleksandrs Pugačevs ir dzimis nabadzīga zemnieka ģimenē. Pēc skolas absolvēšanas A. Pugačevs strādājis šahtā, par būvstrādnieku, atslēdznieku. Pēc tam viņš iestājies Maskavas N. Žukovska Gaisa kara inženieru akadēmijā. Pēc  akadēmijas absolvēšanas sekojušas adjunktūra, zinātņu kandidāta disertācijas aizstāvēšana un darbs par pasniedzēju.

1952. gadā Aleksandrs Pugačevs ticis nosūtīts darbā uz Rīgu – uz Augstāko Kara aviācijas inženieru skolu (RAKAIS), kur jau nākošajā gadā viņš iecelts par katedras vadītāju. 1955. gadā A. Pugačeva redakcijā nācis klajā  “Inženieraviācijas dienesta un lidmašīnu ekspluatācijas pamatu”(«Основы инженерно-авиационной службы и эксплуатации самолетов») pilns lekciju kurss. Vēlāk lidaparātu tehniskās ekspluatācijas kursa mācību metodiskā bāze bija pilnveidojusies, un A. Pugačeva redakcijā vairākkārt tikusi atkārtoti izdota mācību grāmata šajā kursā.  

1960. gadā RAKAIS tikusi reorganizēta par civilo augstāko mācību iestādi - Rīgas Civilās gaisa flotes inženieru institūtu (RCGFII). Lidmašīnu un dzinēju ekspluatācijas katedra gandrīz vai pilnā sastāvā pārgājusi strādāt uz jauno augstskolu, tās sastāvā arī Aleksandrs Pugačevs, kurš vadījis iepriekšminēto katedru līdz 1986. gadam, vienlaikus dažādos gados būdams arī Mehānikas fakultātes dekāns (1964-1965) un Institūta rektors.  

RCGFII, no 1967. g. - Rīgas civīlas aviācijas inženieru institūta (RCAII) rektori mainījās bieži. No 1960. līdz 1992. gadam bija nomainījušies  7 rektori. Visilgāku termiņu šajā amatā nostrādāja A. Pugačevs (1965–1972). Tas bija laikposms, kad strauji attīstījusies augstskolas materiāli tehniskā bāze. Institūts ticis būtiski papildināts ar jauniem mācību un laboratoriju korpusiem un studentu kopmītnēm. Būtiski attistījušies arī  zinātniskie pētījumi,  studentu zinātniski tehniskā jaunrade un mākslinieciskā pašdarbība, bija vērojami izcili sasniegumi sportā. (Skat. В.З. Шестаков «Хроника катастрофы Рижского авиационного университета» [“Rīgas Aviācijas universitātes katastrofas hronika”] HOLDA, Riga, 2008. 252. lpp.). 

A. Pugačevs vadījis Lidmašīnu un dzinēju ekspluatācijas katedru  līdz pat 1986. gadam, pēc tam viņš  ieņēmis šīs katedras profesora amatu.  

Aleksandrs Pugačevs miris 1994. gada 12. augustā, apbedīts Rīgā.

                                                                                     Vladimirs Šestakovs 

Ilustrācijas tēmai