Sākumlapa > Tēmas > Personas
Jurijs Paramonovs

Jurijs Paramonovs

Jurijs Paramonovs (1938. g. 28. marts, Ļeņingrada [Sanktpēterburga], Krievijas PFSR – 2022. g. 13. jūnijā, Rīgā, Latvijas Republikā) – Rīgas Tehniskās universitātes Aeronautikas institūta profesors, habilitēts inženierzinātņu doktors.

1955. gadā,  pēc vidusskolas absolvēšanas ar sudraba medaļu, Jurijs Paramonovs iestājies Rīgas Augstākajā kara aviācijas skolā (RAKAS), kuru 1960. gadā viņš absolvējis ar izcilību, specialitātē inženieris mehāniķis.   

Tajā pašā gadā šī kara skola tikusi reorganizēta par Rīgas Civilās gaisa flotes inženieru institūtu (RCGFII) (vēlāk - Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts [RCAII], pēc tam - RAU), kurā J. Paramonovs sāka strādāt par inženieri katedrā “Lidaparātu konstrukcija un izturība”; šeit viņš pabeidzis aspirantūru un 1965. gadā aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju.  

Tajos laikos institūtā ticis izveidots Skaitļošanas centrs (kas drīzumā pārveidots par Civilās aviācijas Automatizēto sistēmu ZPI), kur 1965. gadā J. Paramonovs pārgājis strādāt par nodaļas vadītāju, bet kopš 1973. gada – par direktora vietnieku zinātniskajos jautājumos.  

1974. gadā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijā J. Paramonovs aizstāvējis tehnisko zinātņu doktora disertāciju un ticis ievēlēts par RCAII katedras “Lidaparātu konstrukcija un izturība” vadītāju. Šeit viņš lasījis kursus “Lidaparātu konstrukcija un izturība” inženieriem un “Varbūtību teorija un matemātiskā statistika” aspirantiem.

Strādājot RCAII, J. Paramonovs aktīvi vadījis zinātnisko darbību. Tikai daži pētījumu virzieni: automatizēto sistēmu projektēšana, gaisa kuģa lidojuma režīmā magnētiskā pašrakstītāja darbības datu apstrāde (S.V. Iļjušina IKB); planiera kritisko spēka elementu apskates periodiskuma plānošana (S.V. Iļjušina IKB, A.S. Jakovļeva IKB); helikoptera astes sijas noguruma pārbaužu programmu izstrāde (M. J. Miļa IKB).

Pēc RAU likvidēšanas, no 1999. gada J. Paramonovs strādājis par profesoru Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Aeronautikas institūtā (līdz 2012. gadam – RTU Aviācijas institūts), no 2003. gada – par institūta profesoru grupas vadītāju.  

Profesors Paramonovs ir vairāk kā 250 zinātnisko publikāciju autors, tajā skaitā 9 monogrāfiju; viņš ir daudzu ekspertu komisiju un žurnālu redakcijas kolēģiju loceklis, starptautisko konferenču dalībnieks. Profesors ir izveidojis zinātnisko skolu lidaparātu lidojumu drošības paaugstināšanas jomā; viņa vadībā 14 reflektanti un aspiranti ir sekmīgi aizstāvējuši disertācijas.  
Profesors Paramonovs – Latvijas Zinātnes padomes eksperts transporta un sakaru jomā, viņš bijis RTU Senāta loceklis (1999 – 2003); no 2000. gada – Promocijas padomes loceklis.  

Jurijs Paramonovs ir Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks (1983.g.).

Lielbritānijas Starptautiskais biogrāfiju centrs nosaucis J. Paramonovu par Gada cilvēku (1997./1998. g.) un apbalvojis ar zelta medaļu par sasniegumiem zinātnē un tehnikā (2010. g.); viņš ir apbalvots ar ordeni “Goda Zīme” (1971. g.) un ar medaļām “Par varonīgu darbu” (1970. g.) un “Darba veterāns” (1985. g.).

Jurijs Paramonovs ir miris 2022. g. 13. jūnijā. Apbedīts Rīgas Ivana (Jāņa) kapos.

Vladimirs Šestakovs