Sākumlapa > Tēmas > Personas
Vladimirs Labendiks

Vladimirs Labendiks

Vladimirs Labendiks   (1946. g. 21. oktobrī Irkutskas apgabalā, Krievijas PFSR)  –  Transporta un sakaru institūta (TSI) profesors,  habilitēts inženierzinātņu doktors.

Vladimirs Labendiks  un viņa dvīņubrālis Viktors ir dzimuši  Irkutskas apgabala Taišetas rajonā. Tēvs, Pēteris Labendiks, tolaik dienējis Padomju armijā.

Pēc tēva demobilizēšanās 1950. gadā Labendiku ģimene atgriezās uz dzīvi mātes dzimtajā pilsētā Voroņežā, pēc tam ģimene pārcēlās dzīvot uz kaimiņpilsētu Ļipecku. Vladimira Labendika skolas gadi pagājuši Ļipeckā, kur darbojas Ļipeckas aviocentrs. Šeit abi brāļi arī nopietni aizrāvās ar aviāciju.

1963. gadā brāļi Labendiki iestājās Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūtā (RCAII), kuru viņi ar izcilību absolvēja 1968. gadā.

Savas darba gaitas Vladimirs Labendiks uzsāka RCAII Zinātniskās pētniecības nodaļā, Mehānikas fakultātes Aviācijas dzinēju teorijas katedras perspektīvo aviodzinēju īpašību pētīšanas laboratorijā. Kopš 1978. gada viņš  pasniedzis studentiem termodinamiku, aviācijas dzinēju teoriju, ķīmiju, degvielu un smērvielu īpašības, izejot karjeras ceļu no asistenta amata līdz katedras docenta amatam.

1980. gadā V. Labendiks aizstāvēja disertāciju zinātņu kandidāta grāda iegūšanai. 1999. gadā viņam piešķīra habilitētā inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu. Pēc Rīgas Aviācijas universitātes (Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta pēcteces) likvidēšanas 1999. gadā V. Labendiks līdz 2006. gadam bijis Rīgas Tehniskās universitātes Aviācijas institūta asociētais profesors. Pēc tam viņš pārgājis strādāt uz Transporta un sakaru institūtu (TSI).

2008. gadā Transporta un sakaru institūtā sākuši gatavot pirmā līmeņa aviācijas speciālistus. Profesors Labendiks bija viens no pirmā līmeņa aviācijas speciālistu profesionālās augstākās izglītības programmas “Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija” izstrādātājiem. Šīs programmas oriģinalitāte bija tā, ka pirmoreiz Latvijā akadēmiskās studijas tika integrētas ar Eiropas izglītību aviācijas tehniķu sagatavošanā. Pateicoties V. Labendika darbībai, 2011. gadā tika izstrādāta un akreditēta otrā līmeņa (bakalauru) aviācijas speciālistu  sagatavošanas programma “Aviācijas transports”. Šo programmu apguvēji veiksmīgi strādā ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā un Anglijā.

V. Labendiks, strādādams par pasniedzēju, vienlaikus veic arī auglīgu zinātnisko darbu un zinātnisko kadru sagatavošanu. Viņa vadībā sekmīgi beidza doktorantūru 8 jaunie zinātnieki, četri  no viņiem sagatavojuši un aizstāvējuši doktora disertāciju.

 Profesors Labendiks ir 180 publikāciju autors, to skaitā ir divas monogrāfijas, 80 zinātniskie raksti, 75 zinātnisku referātu tēzes, 17 metodiskās izstrādnes, sešas autorapliecības un patenti par izgudrojumiem.

V. Labendiks ir Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas biedrs, viņš darbojas Latvijas Krievu zinātnieku asociācijā, viņš ir apbalvots ar Latvijas Zinātņu akadēmijas un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Goda rakstiem, viņam ir arī Goda raksts par Jauno dabas pētnieku kluba organizēšanu.

                                                                         Vladimirs Šestakovs

Ilustrācijas tēmai