Sākumlapa > Tēmas > Personas
Konstantīns Mirtovs

Konstantīns Mirtovs

Konstantīns Mirtovs  (1908. g. 27. janvārī Sanktpēterburgā, Krievijas impēijā – 1989. g. 28. aprīlī Rīgā, Latvijas PSR) –  profesors, tehnisko zinātņu doktors, speciālists aviācijas jomā.

Konstantīns Mirtovs ir dzimis 1908. gada 27. janvārī Sanktpēterburgā. Viņa tēvs – Dmitrijs Mirtovs bija Sanktpēterburgas Garīgās akadēmijas Filozofijas vēstures katedras profesors.

1925. gadā, absolvējot vidusskolu, Konstantīns kļuva par Ļeņingradas Satiksmes ceļu institūta tikko dibinātās Gaisa satiksmes fakultātes studentu. Spīdoši absolvējot studijas, apdāvinātais jauneklis tika atstāts darbam institūtā – par Praktiskās aeorodinamikas laboratorijas līdzstrādnieku. Vienlaicīgi viņš lasījis materiālu pretestības kursu studentiem un kopīgi ar profesoru Grigoriju Rostovcevu (1889-1975) sarakstījis mācību grāmatu būvmehānikā.

Lielā Tēvijas kara sākumā Konstantīns Mirtovs tika pārcelts strādāt uz Maskavu. Šeit viņš strādājis par pasniedzēju N. Žukovska Gaisa spēku kara akadēmijā, šeit arī aizstāvējis disertāciju.

1946. gadā K. Mirtovs tika nosūtīts strādāt uz Rīgu, kur atradās Aviācijas tehniskā sastāva pilnveidošanas kursu bāze, kas tikko tika pārcelta uz Rīgu no Magnitogorskas. Tajā pašā gadā šie kursi tika reorganizēti par 1. Augstāko aviācijas inženieru kara skolu. 1947. gadā šajā kara skolā Mirtovs organizējis “Lidaparātu konstrukcijas un izturības” katedru. Viņš palicis par tās vadītāju 40 gadu laikā, lai gan augstākā mācību iestāde bija piedzīvojusi daudzas reorganizācijas: 1. Augstākā aviācijas inženieru kara skola – RCGFII  – RCAII – Rīgas Aviācijas universitāte.

1960. gadā 1. Augstākā aviācijas inženieru kara skola tika reorganizēta par Rīgas Civilās gaisa flotes inženieru institūtu (RCGFII), kurā K. Mirtovs palika par “Lidaparātu konstrukcijas un izturības” katedras vadītāju un arī kļuva par pirmo Mehānikas fakultātes dekānu. Šim amatam bija nepieciešamas tādas rakstura īpašības, kā tālredzība, pacietība, iejūtība, pārliecība, stingra stāja. Studentu uzņemšana notika dažos kursos uzreiz, tika organizētas katedras, izstrādāti jauni studiju plāni un programmas, risināti personāla atlases jautājumi.

Mehānikas fakultāte kļuva par vadošo insitūtā. K. Mirtovs ir pilntiesīgs viens no RCGFII dibinātājiem. Aicinot kādu strādāt “Lidaparātu konstrukcijas un izturības” katedrā, dekāns Mirtovs vēlējās redzēt viņā nevis nākamo zinātnieku teorētiķi vien, bet arī pedagogu, pasniedzēju, kuram ir raksturīga aktīva dzīves pozīcija. Tādēļ viņš pievērsa uzmanību ne tikai apdāvinātajiem studentiem, bet arī pirmām kārtām centās atrast katedras līdzstrādniekus aktīvistu un grupu vecāko vidū – starp tiem cilvēkiem, kuri izrādīja sevi arī oranizatoriskajā darbā.

Konstantīns Mirtovs ir autors un zinātniskais redaktors daudzām mācību pamatgrāmatām un macību līdzekļiem lidaparātu konstrukcijā un izturībā. 

Profesora Mirtova vadībā tika radīts jauns zinātniskais virziens lidaparātu izturības prognozēšanas, aviokonstrukciju noguruma ilgizturības un dzīvotspējas pētīšanas jomā, kā arī lidaparāta resursa praktiskās novērtēšanas jomā. Tika radītas metodes, kas ļāvušas noteikt iekšējos spēka faktorus lidmašīnas konstrukcijas elementos, iedarbojoties nestacionārām slodzēm, kā arī metodes aviokonstrukcijas esošā stāvokļa diagnosticēšanai. Šo gadu laikā bija izveidojies “Lidaparātu konstrukcijas un izturības” katedras un Mehānikas fakultātes pasniedzēju un inženiertehnisko darbinieku kolektīvs, tika izveidotas jaunas tradīcijas.

Apkopojot zinātnisko pētījumu rezultātus, dekāna Mirtova skolnieki sekmīgi aizstāvēja zinātņu kandidāta un doktora disertācijas. Viņš sagatavojis 6 zinātņu doktorus, apmēram 40 zinātņu kandidātus. “Lidaparātu konstrukcijas un izturības” katedrā tika izaudzināti divi Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta (RCAII) prorektori, trīs institūta katedru vadītāji, četri fakultāšu dekāni. Mirtova audzēkņi arī patlaban strādā daudzās pasaules valstīs. Par Mehānikas fakultātes dekānu K. Mirtovs strādājis līdz 1964. gada aprīlim, par “Lidaparātu konstrukcijas un izturīguma” katedras vadītāju viņš palika līdz pat mūža beigām.

Konstantīns Mirtovs ir miris 1989. gada 28. aprīlī, apbedīts Rīgas Jāņa kapos.

                                                                                    

                                                                                     Vladimirs Šestakovs

Ilustrācijas tēmai