Sākumlapa > Tēmas > Personas
Natālija Vīnzarāja

Natālija Vīnzarāja

Natālija Vīnzarāja  (dzim. Verškanska; 1877. g. 8. septembrī Rīgā, Krievijas impērijā – 1950. g. 22. martā Rīgā, Latvijas PSR)   –  pedagoģē,  privātģimnāzijas īpašniece. 

Natālija Vīnzarāja ir dzimusi Rīgā, krieviete, pareizticīgā.  1893. gadā viņa pabeidza Lomonosova ģimnāziju. 1894. gadā viņa ieguva mājskolotājas tiesības mācīt ģeogrāfiju, vēlāk mācīja arī franču valodu.

1904. gadā nodibināja N. Verškanskas privāto pamatskolu, kurā bija sagatavošanas klases mācībām skolā un kurā varēja  apgūt divu klašu pamatizglītību. Skola  darbojās Rīgā, Krāslavas ielā 5.  Kopš 1907. gada skolā jau varēja apgūt četru klašu izglītību. Skolai bija laba reputācija, 1913. gadā to bija iespējams izveidot par paplašinātu mācību iestādi, kura līdz 1915. gadam bija pazīstama kā N. Vīnzarājas-Verškanskas Rīgas Sieviešu proģimnāzija.  Šai mācību iestādei bija visas tādas pašas tiesības kā valsts proģimnāzijai. Pirmais pasaules karš ieviesa korekcijas  proģimnāzijas darbā:  no 1915. gada līdz 1918. gada decembrim skola bija spiesta darboties  Jurjevā (Tartu). 

Kopš 1919. gada janvāra N. Vīnzarājas-Verškanskas Krievu vidusskola un pamatskola  atsāka darbu Rīgā, Lielajā Grēcinieku ielā 28. Skolas audzēkņu sastāvs bija daudznacionāls, 1925. gadā tajā mācījās 156 skolēni. Izglītības ministrijas Ebreju nodaļa domāja pārcelt N. Vīnzarājas skolu Ebreju nodaļas pārziņā, taču galu galā skola palika Krievu nodaļas pārziņā.  Pēc arhīva dokumentiem var spriest, ka 1927. gadā Izglītības ministrijas Cenzu komisija izvirzīja stingrākas prasības attiecībā uz skolu vadītāju personas dokumentiem: bija jāiesniedz dokumenti par izglītību, protams, ka mājskolotājas izglītības dokuments nebija atbilstošs mācību iestādes vadītāja amata ieņemšanai. Ministrijas Cenzu komisija prasīja iesniegt dokumentus par skolas vadīšanu no 1904. līdz 1920. gadam, notariāli apstiprinātas liecības par N. Vīnzarājas reālo pedagoģisko darbu.

1933. gada 1. jūlijā N. Vīnzarājas-Verškanskas ģimāzija tika slēgta.

Kopš 1931. gada N. Vīnzarāja daudzu gadu garumā strādāja par skolotāju Rīgas 13. pamatskolā Lielajā Grēcinieku ielā 28.

Natālija Vīnzarāja ir apglabāta Pokrova kapsētā, Rīgā.

Jēkabs Vīnzarājs  ir Natālijas Vīnzarājas dzīvesbiedrs. Viņš ir pedagogs, Rīgas pamatskolas pārzinis. Dzimis 1872. gadā Kuldīgas apkārtnē, luterticīgais, latvietis.  1892. gadā viņš pabeidza Baltijas Skolotāju semināru. 1892.–1897. gadā strādāja dažādās mācību iestādēs Tukumā. 1898. gadā pārcēlās uz Rīgu, šeit viņš ilgus gadus strādāja pilsētas elementārskolā (vēlāk – pilsētas 11. pamatskola), Lielajā Maskavas ielā 209. 1935. gada novembrī viņu apbalvoja ar  Triju Zvaigžņu ordeni. Kā aktīvs Jāņa luterāņu baznīcas draudzes loceklis viņš ieguva tiesības mācīt Ticības mācību. 1940. gada 16. augustā viņu atbrīvoja no darba skolā.

Nikolajs Vīnzarājs ir Natālijas un Jēkaba Vīnzarāju dēls. Nikolajs Vīnzarājs ir dzimis Rīgā 1905. gada 13. novembrī.  Dokumentos ierakstīts – latvietis, pareizticīgais. 1925. gadā viņš beidza  Rīgas pilsētas krievu vidusskolu. No 1925. līdz 1931. gadam viņš strādāja Vīnzarājas-Verškanskas privātskolā, mācīdams krievu valodu, ģeogrāfiju, angļu valodu. 1928. gadā viņš pabeidza Rīgā Angļu valodas institūtu. 1929. gadā N. Vīnzarājs pabeidza Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes tiesību nodaļu, iegūdams tiesību kandidāta pakāpi, vēlāk viņš kļuva par tiesību zinātņu maģistru. Vairākus gadus N. Vīnzarājs strādāja  žurnāla “Jurists” redakcijā (Rīgā to izdeva Latvijas  Universitātes profesors Vasilijs Sinaiskis). No 1931. līdz 1940. gadam viņš  bija miertiesnesis Rīgas Apgabaltiesā un Valmierā.  1940.–1941. gadā viņš strādāja  Tieslietu ministrijā par juriskonsultu. 1945. gadā Nikolaju Vīnzarāju  represēja. Pēc izsūtījuma viņš atgriezās Rīgā un strādāja par juriskonsultu Rīgā un Ogrē.  Viņš nomira 1978. gada 17. janvārī  Ogrē.

  Svetlana Kovaļčuka

Informācijas avosi:

LVVA,  1632. f., 1. apr., 23534., 23535.,  13236. l. 

                                                                                           

Ilustrācijas tēmai