Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nikolajs Kuzminskis

Nikolajs Kuzminskis

Nikolajs Kuzminskis (1881. g. 16. augustā Vologdā - 1945.g. 2.jūnijā Rīgā) -  dabaszinātņu skolotājs, Latvijas krievu skolotāju savienības priekšsēdētājs.

Nikolajs Kuzminskis dzimis Vologdā ierēdņa ģimenē. 1899. gadā ar spožām sekmēm beidza klasisko ģimnāziju, saņemot par to Puškina jubilejas medaļu. Turpināja izglītību Sanktpēterburgas universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes dabas zinātņu nodaļā (zooloģijas specialitātē). Pēc studiju beigšanas strādāja par skolotāju Novgorodā, Viborgā, Vologdā, bet savas dzīves pēdējos 25 gadus – Rīgā: Rīgas pilsētas krievu ģimnāzijā (bijušajā Lomonosova) un Ludmilas Tailovas ģimnāzijā. N. Kuzminskis pamatoti tika uzskatīts par ļoti izglītotu un zinošu pedagogu. Daudz sava brīvā laika viņš pavadīja Valsts bibliotēkas lasītavā Pils laukumā. Labi zināja vācu un franču valodas, mācēja latīņu un sengrieķu valodu. Krievu daiļliteratūra bija viņa otrā aizraušanās (pēc bioloģijas).

Ilgus gadus Nikolajs Kuzminskis bija Latvijas krievu skolotāju savienības priekšsēdētājs. Krievu izglītības lietas viņš pārzināja arī vācu okupācijas gados, un, par to saņēma liktenīgu sodu. Proti, 1944. gada rudenī VDK orgāni Kuzminski arestēja un 1945. gada 17. aprīlī piesprieda desmit gadus soda nometnē. Drīzvien viņš arī mira.

Tatjana Feigmane

Рижская городская русская гимназия (бывшая Ломоносовская) 1919-1935. - Рига, 1999

Ilustrācijas tēmai