Sākumlapa > Tēmas > Personas
Natālija Agronomova

Natālija Agronomova

Natālija Agronomova (meitas uzvārds Vītola; 1869. g. 1. septembrī Cēsu apriņķa Jaunpilī, Krievijas impērijā – 1969. g. 20. majā Rīgā, Latvijas PSR) – no 1888. g. strādāja Rīgas skolu pamatklasēs, no 1929. līdz 1935. gadam Rīgas 3. krievu pamatskols pārzine. 

1887. gadā Natālija Agronomova absolvējusi Rīgas Lomonosova sieviešu ģimnāziju, iegūdama vēstures un matemātikas mājskolotājas tiesības. Kopš 1888. gada viņa strādāja dažādās Rīgas skolās un ģimnāzijās, pasniedzot pamatklašu vecuma audzēkņiem. 

N. Agronomovas pirmā darba vieta bija D. Štegmanes privātā ģimnāzija (1888.-1889. gados). No 1889. līdz 1892. gadam N. Agronomova strādāja par skolotāju P. Garcas privātajā ģimnāzijā, no 1892. līdz 1900. gadam – Pētera un Pāvila augstākajā sieviešu sākumskolā, no 1902. līdz 1903. gadam - P. Stabuša ģimnāzijā, no 1904. līdz 1917. gadam – Rīgas bezmaksas sākumskolā.

No 1919. gada 1. janvāra Natālija Agronomova strādāja Rīgas 3. krievu pamatskolā (Ludzas ielā 13), bet no 1929. līdz 1935. gadam viņa bija vadījusi iepriekšminēto pamatskolu. 

1929. gadā Natālija Agronomova tika apbalvota ar Triju Zvaigžņu Ordeni.

Tatjana Feigmane

Informācijas avoti: 

LVVA, f. 1632, 1. apr., 263. l.; 

LVVA, f.2996, 2. apr., 4430. l.; 

LVVA, f. 1303, 2. apr., 278. l.