Sākumlapa > Tēmas > Personas
Modests Milbergs

Modests Milbergs

Modests  Milbergs (Mülberg) (1884. g. 30. novembrī/12. decembrī  Sanktpēterburgā, Krievijas impērijā – 1949. g. 30. oktobrī Rīgā, Latvijas PSR)  –  matemātikas skolotājs,  kopš 1927. gada  Rīgas krievu papildpamatskolas pārzinis.

Modests Milbergs ir dzimis jauktā igauņu–krievu ģimenē, taču pēc dokumentiem un savā sirdī viņš bija krievu cilvēks. Vidējo izglītību viņš ieguva Pēterburgas Vvedenskas ģimnāzijā, kuru 1905. gadā beidza ar sudraba medaļu. 1913. gadā M. Milbergs beidza Pēterburgas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti, saņemot 1. pakāpes diplomu. Sākot ar 1909. gadu viņš strādāja par skolotāju valsts un privātajās mācību iestādēs.  No 1909. līdz 1911. gadam viņš strādāja Ercenģeļa Mihaila komercskolā, kā arī N. Glagoļevas komercskolā Pēterburgā, 1911.–1912. gadā – Štavemana Kolomjagu sieviešu ģimnāzijā,  1912.–1913. gadā  – Burčaka reālskolā.  1914. gadā  viņu apstiprināja par Pēterburgas mācību apgabala kuratoru mājaudzinātāja statusā, 1915. gadā viņu apstiprināja  par vidējo mācību iestāžu  skolotāju.

No 1914. gada 1. septembra līdz 1920. gada 20. novembrim M. Milbergs strādāja Petrogradas Valsts 12. ģimnāzijā (pēc 1917. gada tā saucās 45.  darba skola)  un Petrogradas Valsts 3. reālskolā  (pēc 1917. gada –  36. vienotā padomju darba skola). No 1916. gada 1. septembra līdz 1918. gada  1. jūnijam viņš strādāja no Rīgas uz Pēterburgu evakuētajā P. Dolgihas sieviešu ģimnāzijā. 1915.–1918. gadā  M. Milbergs turklāt mācīja matemātiku Petrogradas Galvenā štāba  kara rakstvežu vakara kursos  un Petrogradas vispārizglītojošos vakara kursos pieaugušajiem.

36. vienotās padomju darba skolas administrācija  augstu novērtēja M. Milberga darbu. 1920. gada 19. novembra apliecībā  uzsvērts, ka Modests Milbergs visā šajā kalpošanas laikā skolā bija teicams skolotājs, savus pienākumus veica visaugstākajā mērā akurāti, ar īpašu centību, vienmēr ir bijis korekts un viņa darbā nav bijis nekā peļama un šīs skolas pedagogu saimē atstājis par sevi visai patīkamas atmiņas…

1920. gadā M. Milbergs  lasīja  lekciju kursu matemātikā  Petrogradas (bij. Pēterburgas) Universitātes  Strādnieku fakultātē.

1920. gada beigās vai 1921. gada sākumā  M. Milbergs  emigrēja uz Latviju (1926. gadā ieguva Latvijas pilsonību), un šeit viņš turpināja pedagoģisko darbību. No 1921. līdz 1924. gadam viņš mācīja matemātiku Rīgas pilsētas ebreju ģimnāzijā, N. Gegello sieviešu ģimnāzijā (P. Dolgihas firmas paspārnē. 1921.–1922. gadā bija skolotājs Ebreju mākslas un zināšanu izplatīšanas biedrības Rīgas ģimnāzijā. 1922.–1925. gadā  strādāja V. Blūma Rīgas vakara reālskolā pieaugušajiem, 1925.-1927. gadā – O. Beateres ģimnāzijā, 1925–1926. gadā –  E. Lihtarovičas ģimnāzijā, vienlaikus arī V. Kamkinas Rīgas pamatskolā.

1922.–1927. gadā M. Milbergs strādāja Rīgas Skolotāju biedrības 1. ģimnāzijā. 1924.–1926. gadā bija inspektors, bet 1926.–1927. gadā ieņēma ģimnāzijas direktora matu. 1927. gadā viņš strādāja Rīgas pilsētas krievu ģimnāzijā. Mācīja matemātiku arī  Krievu valsts pedagoģiskajos kursos. Kopš 1927. gada 1. augusta  M. Milbergs bija apstiprināts par pārzini krievu papildpamatskolā, kura  darbojās vakara maiņā un mācīja strādnieku jauniešus (Samarina (tagad Lomonosova) ielā 4).

Tatjana Feigmane

Informācija avoti:

LVVA, 1632. f., 1.  apr., 14322., 1433. lieta.

LVVA,  2996. f., 12. apr., 23238. lieta.

Генрих Гроссен. Жизнь в Риге. – Даугава,   Nr.  1–4, 1994.

Ilustrācijas tēmai