Sākumlapa > Tēmas > Personas
Natālija Gegelo

Natālija Gegelo

Natālija Gegello (dzim. Baranova) (1870. g./ pēc citiem datiem 1877. gada 26. decembrī, Rigā, Krievijas impērijā – ?) – pedagoģe, privātās ģimnāzijas īpašniece Rīgā.  

Natālija Baranova (pēc apprecēšanās – Gegello) ir dzimusi Rīgā, absolvējusi Lomonosova ģimnāziju, pēc absolvēšanas nokārtojusi eksāmenu mājskolotājas amata iegūšanai. No 1890. līdz 1900. gadam strādāja privātajā sieviešu mācību iestādē. Kopš 1900. gada – 11 gadu laikā – viņa pasniedza privātstundas.  Kopš 1911. gada  N. Gegello sāka pasniegt krievu valodas stundas Rīgas privātajās Ludovikas Poluektovas un Šulcas kundzes ģimnāzijās. Pēc Rīgas mācību apgabala Pārziņa atļaujas, viņa atvēra krievu valodas apguves vakara klases  nesekmīgajām Rīgas sieviešu ģimnāzijas skolniecēm. 1914./15. mācību gadā N. Gegello atvēra  sagatavošanas skolu zēniem un meitenēm.  

1915. gada maijā Natālijai Gegello kopā ar vīru un bērniem nācās evakuēties no Rīgas uz Krieviju. Dažus gadus N. Gegello strādāja par skolotāju kādā no Orlas guberņas sādžām, bet 1920. gada septembrī viņa atgriezās Rīgā. Natālija Gegello atsāka savu darbu Privātajā krievu sieviešu reālģimnāzijā, kas kādreiz, kopš 1891. gada, bija piederējusi Praskovjai Dolgihai. Šai mācību iestādei tika piešķirts P. A. Dolgihas vārds.  

Kopš 1925. gada vasaras šī mācību iestāde no Latvijas Izglītības ministrijas Krievu nodaļas nonāca IzM Ebreju nodaļā un to sāka dēvēt par P. A. Dolgihas Ebreju privāto reālģimnāziju. Kopš 1925. gada tika pastiprinātas IzM Cenzu komisijas prasības attiecībā uz skolotāju un skolu direktoru izglītības cenzu. Natālijai Gegello tika atteikts ieņemt skolas direktores amatu, tāpēc dažu gadu laikā viņa tikai izpildīja skolas direktora amata pienākumus.

Šajā mācību iestādē krievu valodu un literatūru pasniedza profesors Konstantīns Arabažins un viņa dzīvesbiedre Marija Arabažina (dzim. Bičkova), šeit strādājis arī izcilais Latvijas filozofs Aleksandrs Veidemans. Krīzes laikos – 20. gadu beigās - 30. gadu sākumā - Ebreju privāto reālģimnāziju piemeklēja lielas materiālās grūtības un 1931. gada 1. augustā tā tika slēgta. Mācību iestādes adrese – bijusī Kurmanova iela, nams Nr. 9 (patlaban – Dzirnavu iela Nr. 117).

Natālija Gegello bija precējusies ar Vladimiru Gegello (dz. 1863.g.), par kuru ir zināms, ka viņš bijis Harkovas Universitātes absolvents. Dzīvesbiedriem bija dēls Aleksandrs (dzim. 1908. g.) un meita Jeļena (dz. 1895. g.). Vīrs un meita arī strādāja skolā.

Tālākais Natālijas Gegello liktenis nav zināms.

 

Svetlana Kovaļčuka

Informācijas avoti:

LVVA, 2996. f., 7. apr., 9162. l.;

LVVA,  2125. f., 1. apr., 449., 823. l.

 

Ilustrācijas tēmai