Sākumlapa > Tēmas > Personas
Aleksandrs Sallaks

Aleksandrs Sallaks

Aleksandrs Sallaks (1885. g. 17. februārī Izborskā, Pleskavas guberņā, Krievijas impērijā – ?) –  vēstures un krievu valodas skolotājs, Latvijas Izglītības ministrijas Krievu nodaļas priekšnieka vietnieks (192-1934).

Aleksandrs Sallaks dzimis Izborskā pasta ierēdņa ģimenē. No 1906. līdz 1908. gadam strādāja par psalmotāju Svētā Nikolaja baznīcā Izborskā. Vienlaicīgi bija arī ticības mācības un dziedāšanas skolotājs Poddubnovas zemstē un Izborskas baznīcas draudzes skolā.

1915. gadā A. Sallaks beidza Jurjevas (Tartu) universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti un turpat arī vidusskolas skolotāju sagatavošanas kursus.

No 1915. gada augusta strādāja par skolotāju Izborskas pilsētas skolā.

No 1916. līdz 1917. gadam kalpoja par ierēdni Ziemeļu armijas galvenā inženiera dienestā. Pēc tam, kad varu sagrāba boļševiki, atgriezās pie skolotāja darba. Strādāja Izborskas apriņķa sešgadīgajā pamatskolā par vadītāju un skolotāju.

1918. gada beigās A. Sallaks pārcēlās uz Rīgu, kur sākumā pasniedza O. Lišinas un N. Vinzarājas ģimnāzijās.

No 1920. gada 1. februāra līdz 1934. gadam (t.i., līdz pat nodaļas likvidācijai) ieņēma Latvijas Izglītības ministrijas Krievu nodaļas priekšnieka vietnieka amatu. 1934. gada 1. septembrī aizgāja pensijā.

1940. gada beigās tika nozīmēts par Virbu pagasta (Talsu apriņķis) krievu pamatskolas pārzini. 1942. gada 29. janvārī Ģenerālās direkcijas Izglītības un kultūras cenzu komisija atzina viņu par pilntiesīgu krievu valodas un vēstures skolotāju (ar augstāko izglītību), kam tiesības pasniegt pamatskolās ar krievu mācību valodu.

Mūsu rīcībā nav ziņu par viņa turpmāko likteni.

Tatjana Feigmane

 

Informācijas avoti:

LVVA, 1632. f, 1. apr., 8582. l.

LVVA, 2996. f, 17. apr., 1785. l.

 

Ilustrācijas tēmai