Sākumlapa > Tēmas > Personas
Mihails Fedorovskis

Mihails Fedorovskis

Mihails Fedorovskis (1879. g. 17. februārī Voroņežas guberņā, Krievijas impērijā  – 1959. g. 22. septembrī Rīgā, Latvijas PSR) – skolotājs, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes privātdocents.

Mihails Fedorovskis ir dzimis Voroņežas guberņā, zemnieka ģimenē. Viņa tēvs Ivans Fedorovskis bija ķesteris-psalmotājs vietējā dievnamā. 1901. gadā M. Fedorovskis absolvējis Voroņežas Garīgo semināru, 1905. gadā – Maskavas Garīgo akadēmiju, iegūdams teoloģijas kandidāta zinātnisko grādu un tiesības pasniegt garīgajos semināros.

No 1905. līdz 1909. gadam M. Fedorovskis strādāja par krievu valodas un metodikas pasniedzēju Šamovskas Skolotāju seminārā. 1907. gadā viņš iestājās Maskavas Augstākajā tehniskajā skolā, kuru absolvēja 1914. gadā specialitātē „centrālapkure un ventilācija”. 1915. gadā viņš strādāja Maskavas-Kurskas dzelzceļā, sākumā par mašīnista palīgu, vēlāk – par mašīnistu. 1917. gada sākumā viņš tika pārcelts uz Pēterpili (tagadējo Sanktpēterburgu), uz Galveno artilērijas pārvaldi, kur strādāja par inženieri.  

1920. gadā (pēc citām ziņām – 1921.g.) Mihails Fedorovskis kopā ar ģimeni emigrējis uz Latviju, kur sākumā strādājis par tehniķi Pilsētas valdē. Sakarā ar to, ka tolaik M. Fedorovskis vēl nebija apguvis latviešu valodu, viņš atkal pievērsās darbībai pedagoģijas jomā.  

No 1921. līdz 1925. gadam M. Fedorovskis pasniedza latīņu un krievu valodas N. Vinzaraisas privātajā ģimnāzijā, no 1923. līdz 1925. gadam – G. Binca ģimnāzijā, no 1924. līdz 1926. g. – M. Millera ģimnāzijā, 1925.-26. g. – A. Kortī ģimnāzijā.

No 1926. līdz 1934. gadam viņš pasniedza krievu valodu Rīgas pilsētas 4. ģimnāzijā (latviešu). No 1935. līdz 1936. gadam viņš strādāja Rēzeknes krievu valdības ģimnāzijā, bet no 1935. līdz 1938. gadam viņš strādāja par krievu valodas skolotāju Abrenes (latviešu) valsts ģimnāzijā.

1937. g. 3. novembrī Izglītības ministrijas Skolu departaments izsniedza M. Fedorovskim apliecību  par to, ka viņš ir pilntiesīgs Ticības Mācības skolotājs krievu skolās.  

No 1938. līdz 1940. gadam Mihails Fedorovskis strādāja par Latvijas Universitātes (LU) Teoloģijas fakultātes privātdocentu, šajā fakultātē viņš pasniedza senās valodas. 1940. gadā, pēc Teoloģijas fakultātes likvidācijas, M. Fedorovskis sāka pasniegt krievu valodu, bet 1941. gada 30. janvārī pēc universitātes rektora pavēles viņš tika atlaists no darba, jo viņa pasniegšanas metodika tik atzīta par neatbilstošu tā laika prasībām. Neilgu laiku viņš strādāja Rīgas valsts tehnikumā.  

Vācu okupācijas laikos Mihails Fedorovskis atkal kļuva par Rīgas (bijušās - Latvijas) Universitātes Teoloģijas fakultātes privātdocentu. Pēc nacistisko okupantu padzīšanas viņš atkal bija visai nesekmīgi mēģinājis turpināt pasniegt krievu valodu Latvijas valsts universitātē, tomēr 1945. gada 13. februārī ticis atlaists no darba...

Мihails Fedorovskis bija precējies ar Varvaru Kvitko. Laulību ceremonija notika 1914. gada 9. augustā. Šajā laulībā bija piedzimuši 4 bērni: Irina (dzim. 1915.gada 31. maijā Maskavā), Aleksejs (dzim. 1916. gada 23. jūlijā Tulā), Jeļena (dzim. 1917. g. 4. oktobrī Simbirskā), Nikolajs (dzimis 1927. g. 30. maijā Rīgā).

Mihails Fedorovskis miris Rīgā 1959. g. 22. septembrī.

Tatjana Feigmane

Informācijas avoti:

LVVA, 1632. f., 1. apr., 5540. l.;

LVVА, 7427. f,, 13. apr., 464. l.