Ivans Šeršunovs

Ivans Šeršunovs

Ivans Šeršunovs (1881. g. 14. jūnijā Belijas pilsētā, Smoļenskas guberņā, Krievijas impērijā – 1970. g. 15. februarī Rīgā, Latvijas PSR) – skolotājs, Rīgas 6. krievu pamatskolas pārzinis.

Ivans Šeršunovs ir dzimis Smoļenskas guberņas Belijas apriņķa Belijas pilsētā. Viņa tēvs – Grigorijs Šeršunovs bijis sīkpilsonis.

Iespējams, ka pēc dažiem gadiem Šeršunovu ģimene bija pārcēlusies dzīvot uz Rīgu, jo, saskaņā ar arhīva datiem, 1898. gadā Ivans Šeršunovs ir absolvējis Rīgas Garīgo skolu un 1904. gadā – Rīgas Garīgo semināru (tolaik semināra atestāts tika pielīdzināts klasiskās ģimnāzijas atestātam).

Pēc Rīgas Garīgā semināra absolvēšanas I. Šeršunovs tika nosūtīts kalpot par psalmotāju un skolotāju uz Sv. lielmocekles Katrīnas dievnamu Veru pilsētā (tolaik atradās Vidzemes guberņā, patlaban - Igaunijā).

Pēc dažiem mēnēšiem viņš tika pieņemts darbā par klases audzinātāja palīgu un glītrakstīšanas un dziedāšanas skolotāju Rīgas Garīgajā seminārā, kur stradājis līdz pat 1918. gada 4. martam.

No 1918. gada 10. martam līdz 1920. gada jūlijam I. Šeršunovs strādājis Skolotāju semināra Paraugskolā Kurskas guberņas Dmitrijevā (Krievija).

1920. gadā Ivans Šeršunovs atgriezies Latvijā un iestājies darbā Rīgas 6. krievu pamatskolā (Matīsa ielā 37/39), kurā viņš strādājis vismaz līdz 1940. gadam. No 1922. gada viņš bijis minētās pamatskolas pārzinis.

1935. gadā Latvijas Republikas Izglītības ministrijas Cenzu komisija atzinusi I. Šeršunovu par pilntiesīgu skolotāju krievu pamatskolām.

1910. gadā Ivans Šeršunovs salaulājies ar Valentīnu Larionovu (dzim. 1891. gada 24. februārī Mogiļovas gub.).

Šājā laulībā 1911. gada 25. maijā/7. jūnijā ir dzimis dēls Georgijs. 1929. gadā Georgijs Šeršunovs absolvējis Rīgas Valdības krievu ģimnāziju, iestājies Latvijas Konservatorijā, taču materiālo problēmu dēļ bijis spiests atstāt studijas. Būdams reliģiozs cilvēks, viņš kalpojis par kora reģentu Vissvētās Dievmātes Patvēruma baznīcā Rīgā, vēlāk – Liepājas Svētās Trijādības pareizticīgo katedrālē. Viņš pasniedzis Ticības mācību un dziedāšanu krievu skolās.

Ivana Šeršunova brālis  - Aleksejs Šeršunovs, Rīgas 4. krievu pamatskolas pārzinis.

Tatjana Feigmane

Informācijas avoti:

LVVA, 1632. f., 1. apr., 20735. l.;

LVVA, 1632. f., 1. apr., 20736. l.;

LVVA, 2996. f., 17. apr., 12715. l.;

LVVA, 2996. f., 17. apr., 12710. l.;

LVVA, 2996. f., 17. apr., 12714. l.

                                                                             

Ilustrācijas tēmai