Sākumlapa > Tēmas > Personas
Sergejs Pokrovskis

Sergejs Pokrovskis

Sergejs Pokrovskis  (1892. g. 9. jūnijā Vitebskas guberņā, Krievijas impērijā – ?) – skolotājs,  Rēzeknes krievu valsts ģimnāzijas direktors  1939.–1940. un 1941.–1944. gadā.

Sergejs Pokrovskis ir dzimis pedagoga ģimenē.  1910. gadā viņš beidza Smoļenskas klasisko ģimnāziju un iestājās Maskavas Universitātes Juridiskajā fakultātē. 1914. gadā viņš saņēma otrās pakāpes diplomu un tiesības mācīt vidusskolās krievu valodu. 1915. gada martā viņu iesauca karadienestā, viņš beidz Aleksejа kakaraskolu. 1916. gadā viņu ievainoja frontē. Atguvis veselību pēc ievainojuma, viņš turpināja karadienestu līdz 1917. gada novembrim. Lūk, kā savā biogrāfijā S. Pokrovskis  raksturo savu pozīciju toreizējos apstākļos: “Pēc demobilizācijas, neuzskatīdams sevi par pietiekami spējīgu, lai jaunajos Krievijas pārvaldības apstākļos strādātu par juristu, bet, tā kā man piemita nosliece uz pedagoģisku darbību, pieņēmu ģimnāzijas skolotāja vietu Samarā. 1918. gadā aizbraucu no Krievijas un decembrī ierados Latvijā, Libavā (Liepājā).”

1920.–1927. gadā S. Pokrovskis strādāja  P. Konradi vācu privātģimnāzijā. 1920.–1922. gadā mācīja vēsturi A. Činkas pamatskolā un vidusskolā  (vēlāk šī skola  nonāca Vecāku biedrības pārziņā). 1924. gadā viņu draudēja atbrīvot no skolotāja darba, jo viņam nebija Latvijas pavalstniecības. Taču tobrīd viņu neatbrīvoja no darba, dažus gadus (līdz pavalstniecības saņemšanai) viņš strādāja par skolotāja pienākumu izpildītāju. 1924.–1927. gadā viņš mācīja vēsturi Liepājas Kultūras un izglītības biedrības vidusskolā. 1926. gadā viņš nokārtoja eksāmenu latviešu valodā. 1928. gadā viņš Izglītības ministrijā nokārtoja eksāmenu universitātes Filoloģijas fakultātes kursa apjomā. Viņa zināšanas krievu valodā un dialektoloģijā  bija atzītas par ļoti labām. Divpadsmit gadu garumā – līdz 1938. gada 1. augustam viņš strādāja par skolotāju  Liepājas vācu Vecāku biedrības ģimnāzijā. No 1926. līdz 1931. gadam viņš bija skolotājs arī   Liepājas ebreju ģimnāzijā.  Kopš 1938. gada 1. augusta S. Pokrovskis bija skolotājs Rēzeknes krievu valsts ģimnāzijā.

Ar izglītības ministra 1939. gada 13. oktobra rīkojumu S. Pokrovskis no 1939. gada 5. oktobra (t.i.,  pēc iepriekšējā ģimnāzijas direktora I. Tutiškina nāves) tika iecelts par  Rēzeknes krievu valsts ģimnāzijas direktoru.  Pēc Latvijas inkorporācijas PSRS sastāvā S. Pokrovskis “pēc paša vēlēšanās” atstāj ģimnāzijas direktora posteni, viņam bija  ļauts turpināt šeit mācīt krievu valodu. Nacistu okupācijas laikā  – 1941. gada 19. augustā S. Pokrovskis atkal tika iecelts par Rēzeknes krievu ģimnāzijas direktoru.

Par S. Pokrovska turpmāko likteni nav ziņu. Visticamāk, ka 1944. gadā S. Pokrovskis emigrēja uz Rietumiem.


S. Pokrovskis bija precējies, par bērniem ziņu nav.

Tatjana Feigmane

Informācijas avots:

LVVA, 1632. f, 1. apr. , 16552. lieta.

Ilustrācijas tēmai