Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nikolajs Kuzminskis

Nikolajs Kuzminskis

Nikolajs Kuzminskis (1881. g. 16. augustā Vologdā, Krievijas impērijā – 1945. g. 2. jūnijā Rīgā, Latvijas PSR – dabaszinātņu skolotājs, Latvijas krievu skolotāju savienības priekšsēdētājs.

Nikolajs Kuzminskis dzimis Vologdā kolēģijas asesora ģimenē. 1899. gadā ar izcilām sekmēm pabeidza klasisko ģimnāziju, saņemot Puškina jubilejas medaļu. Turpināja izglītību Sanktpēterburgas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes dabaszinātņu nodaļā zooloģijas specialitātē. 1906. gadā pabeidza universitāti ar 1. pakāpes diplomu. Pēc studiju beigšanas neilgi strādāja G. Štemberga privātģimnāzijā Pēterburgā. No 1906. līdz 1911. gadam  bija skolotājs Novgorodas vīriešu un sieviešu ģimnāzijā, no 1911. līdz 1917. gada beigām strādāja Vīborgas reālskolā. Nākamajos divos mācību gados bija pasniedzējs Vologdas Pedagoģiskajā  institūtā.

1920. gadā Nikolajs Kuzminskis kopā ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi Latvijā un sāka strādāt Rīgas pilsētas krievu (bijusī Lomonosova) vidusskolā (no 1929. gada –   ģimnāzijā). Šajā mācību iestādē viņš strādāja par dabaszinību  skolotāju arī pēc tās saplūšanas ar Rīgas Valsts krievu ģimnāziju. 1940. gada augustā viņš tika iecelts par šīs ģimnāzijas direktora pienākumu izpildītāju.

Tiesa, dzīvojot Latvijā, pirmajos gados N. Kuzminskis nācās papildus strādāt A. Klēvera privātģimnāzijā un 1920./1921. mācību gadā – Natālijas Vīnzarājas  privātģimnāzijā.

Nikolajs Kuzminskis pamatoti tika uzskatīts par ļoti izglītotu un zinošu pedagogu. Daudz sava brīvā laika viņš pavadīja Valsts bibliotēkas lasītavā Pils laukumā. Labi zināja vācu un franču valodu, prata latīņu un sengrieķu valodu. Krievu daiļliteratūra bija viņa otrā aizraušanās – pēc bioloģijas.

No 1925. līdz 1939. gadam Nikolajs Kuzminskis bija Latvijas Krievu skolotāju savienības priekšsēdētājs. Krievu izglītības lietas viņš pārzināja arī nacistu  okupācijas gados un par to saņēma liktenīgu sodu: proti, 1944. gada rudenī Iekšlietu Tautas komisariāta orgāni N. Kuzminski arestēja un 1945. gada 17. aprīlī viņam piesprieda desmit gadus soda nometnē.

Nikolajs Kuzminskis miris ieslodzījumā 1945. gada 2. jūnijā.

Dzīvesbiedre: Vera Luīze Kuzminska (dz. Fēgedinga; 1883. g. Sanktpēterburgā – 1970. g. Rīgā). Zobārste. Luterticīgā. 

Bērni: Sofija (dz. 1907. g. Novgorodā), Natālija (dz. 1910. g. Novgorodā). Dēls  Leonīds (dz. 1909. g. Novgorodā) bija krievu studentu korporācijas “Ruthenia” filistrs, 1944. gadā tika represēts, pēc soda izciešanas viņš atgriezās  Rīgā.

Tatjana Feigmane

Informācijas avoti:

LVVA, 1632. f., 1. apr., 11467. lieta;

LVA, 1986. f., 1. apr., 21883. lieta;

Рижская городская русская гимназия (бывшая Ломоносовская) 1919-1935. – Рига, 1999

Ilustrācijas tēmai