Sākumlapa > Tēmas > Personas
Aleksandrs Grodzickis

Aleksandrs Grodzickis

Aleksandrs Grodzickis (1889. g. 12. februārī Minskas guberņā, Krievijas impērijā – 1977. g. 5. augustā Rēzeknē, Latvijas PSR) – zvērināta advokāta palīgs,  skolotājs.

Aleksandrs Grodzickis dzimis Minskas guberņas Borisovas apriņķa Holopeņiču miestā pareizticīgo priestera ģimenē. 1900.–1909. gadā mācījies Mogiļovas klasiskajā ģimnāzijā. 1909. gadā iestājās un 1913. gadā beidza Maskavas Universitātes Juridisko fakultāti. No 1914. gada bija  tiesamatu kandidāts Minskas apgabaltiesā, no 1915. gada decembra – kontrolieris Krājaizdevu kasē Maskavā. 1918. gadā no jūnija līdz  novembrim strādāja par miertiesnesi Minskas guberņas Igumenas apriņķī (tagad: Min­skas apgabala Červeņas rajonā).

1920. gadā pārcēlās dzīvot uz Latviju, dzīvoja Kārsavā. No 1920. gada novembra bija ties­amatu kandidāts Latgales apgabaltiesā; strādājis arī par izmeklēšanas tiesnesi. No 1922. gada 26. aprīļa bija zvērinātā advokāta E. Tomsona palīgs Kār­savā. 1922.–1927. gadā strādājis par skolotāju Kārsavas pilsētas ebreju vidusskolā, 1927.–1931. gadā –  Rēzeknes V. Sevko krievu ģimnāzijā, no 1929. līdz 1940. gada novembrim – Rēzeknes pilsētas krievu pamatskolā. No 1929. gada darbojies krievu skautu vienību vadībā Rēzeknē.

Gan padomju, gan nacistu okupācijas laikā A. Grodzickis bija skolotājs. No 1940. gada novembra  līdz 1941. gada augustam strādāja Rēzeknes valsts vidusskolā, no 1941. gada  septembra – Rēzeknes komercskolā, no 1942. gada augusta – Rēzeknes krievu ģimnāzijā, no 1944. gada augusta – Rēzeknes krievu vidusskolā. No 1947. gada bijis pasnie­dzējs Rēzeknes Pedagoģijas skolā, no 1950. gada – skolotājs Rēzeknes 2. vidusskolā, no 1951. gada – Griškānu septiņgadīgajā skolā, no 1954. gada – Makašēnu septiņgadīgajā skolā, 1954.–1955. gadā – Rēzeknes 3. vidusskolā, pēc tam pensionējies.

Aleksandrs Grodzickis miris 1977. gada 5. augustā Rēzeknē.

Bija precējies ar Luīzi Olgu Cīruli (1883. g. 16. novembrī – 1927. g.); meitas Tatjana (dz. 1915. g. 6. janvārī) un Margarita (dz. 1921. g. 16. februārī); precējies otrreiz, sieva Antoņina (dz. 1909. g. 28. februārī), dēls Alek­sandrs (dz. 1932. g. 15. maijā).

Informācijas avoti:

Latvijas advokatūra 1919–1945. Biogrāfiskā vārdnīca. Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2007, 218. lpp.

LVVA, 7354. f., 1. apr., 252. l.; 1632. f., 1. apr, 7122.l.;

LVVA, Politiskās policijas kartotēka;

Dēla Aleksandra Grodzicka sniegtās ziņas.