Sākumlapa > Tēmas > Personas
Kozma Perovs

Kozma Perovs

Kozma (Kuzma) Perovs (1888. g. 24. oktobrī Rīgā, Krievijas impērijā – 1936. g. 23. jūlijā Rīgā, Latvijas Republikā) – skolotājs, Rīgas 7. krievu pamatskolas direktors.

Kozma Perovs cēlies no Vladimiras guberņas bagātu uzņēmēju dzimtas. Daži avoti vēsta, ka savas dzīves pirmos gadus viņš pavadīja tieši šajā Krievijas guberņā, taču Latvijas pasē par viņa dzimšanas vietu nosaukta Rīga. Fakti liecina, ka jau no jaunības gadiem Kozmas Perova dzīve bija saistīta ar šo pilsētu.

1908. gadā viņš ieguva tiesības strādāt par tautskolotāju Rīgas Mācību apgabalā. No 1909. līdz 1911. gadam bija skolotājs M. Kuzņecova fabrikas pamatskolā. No 1911. gada līdz kara sākumam strādāja dažādās Rīgas pamatskolās. Daudzus gadus izpildīja arī Rīgas Apgabala mācību iestāžu inspektora palīga pienākumus.

Kā armijas virsnieks piedalījās Pirmajā pasaules un pilsoņu karā.

1921. gadā Kozma Perovs atgriezās Latvijā, kur viņam tika uzticēta 7. krievu pamatskolas organizācija Maskavas ielā 140а (tagad №166). Par šīs skolas vadītāju strādāja līdz savas dzīves pēdējai stundai. Pieņēma skolu, kurā darbojās tikai divas klases, izveidoja tur 12 mācību klases un kvalificētu pedagogu personālu.

Perovs ierosināja un organizēja pilsētas krievu papildus vispārizglītojošo skolu pieaugušajiem.

Kozma Perovs savu dzīvi veltīja ne tikai nākamās paaudzes audzināšanai. Viņš aktīvi iesaistījās daudzos krievu sabiedriskos un kultūras pasākumos. Viņš bija „Krievu nacionālās savienības” „Krievu nacionālās apvienības”, Bērnu darbaudzināšanas nama aizbildniecības biedrības valdes loceklis, studentu korporācijas „Fraternitas Arctica” padomes goda filistrs, Rīgas svētā Jāņa baznīcas draudzes padomes loceklis u.c.

Taču visspilgtāk viņa sabiedriskā aktivitāte izpaudās teātra jomā. Viņš bija viens no rosīgākajiem „Krievu teātra draugu biedrības” valdes locekļiem un kaislīgs teatrālis.

Kozma Perovs aizgāja no dzīves pēkšņi, ar sirdslēkmi.

Perova bērēs Ivana kapos Rīgā piedalījās daudz krievu inteliģences, pedagogu un aizgājēja skolnieku.

K. Perovam bija divi dēli: Аnatolijs un Boriss (1910-?) – Rīgas Krievu teātra aktieris. Gājis bojā, būdams pretestības kustības dalībnieks nacistiskajam okupācijas režīmam.

Tatjana Feigmane

 

Informācijas avoti:

LVVA, 1632. f., 1. apr., 16051. l.

LVVA, 2996. f., 15. apr., 9047. l.

Скончался известный русский педагог и общественный деятель К.И. Перов. – Сегодня, 1936, 24 июля, № 202.

На панихиде по К.И. Перову. – Сегодня, 1936, 26 июля, №203.

Памяти К.И. Перова. – Для Вас, 1936, №31.

Ilustrācijas tēmai