Larisa Terentjeva

Larisa Terentjeva

Larisa Terentjeva (1928. g. 4. aprīlī Orlas guberņā, Krievijas PSFR – 2013. gada 23. julijā Rīgā, Latvijas Republikā) – ārste terapeite, speciāliste balneoloģijas jomā, habilitēta medicīnas zinātņu doktore (Dr. habil. med.), Latvijas PSR Nopelniem bagātā veselības aizsardzības darbiniece (1978. g.).

Larisa Terentjeva ir dzimusi Orlas gubernijas Azarovkas sādžā. 1946. gadā Kislovodskā viņa absolvējusi vidusskolu, 1952. gadā – 2. Maskavas Medicīnas institūtu.  Pēc medicīnas institūta absolvēšanas L. Terentjeva trīs gadus ir nostrādājusi par ārsti Kislovodskā. 1955. gadā  viņa iestājusies Vissavienības Kurortoloģijas un fizioterapijas institūta aspirantūrā, aizstāvēja medicīnas zinātņu kandidāta disertāciju.

Kopš 1960. gada daktere Terentjeva dzīvojusi un stradājusi Latvijā. No 1960. līdz 1962. gadam viņa bija sanatorijas “Baltija” galvenā ārsta vietniece; no 1962. līdz 1993. gadam – Latvijas Kurortoloģijas zinātniskās pētniecības institūta laboratorijas vadītāja.

1972. gadā L. Terentjeva aizstāvējusi medicīnas zinātņu doktora disertāciju (1992. gadā šī disertācija tika nostrificēta saskaņā ar Latvijas Republikas zinātniskajiem grādiem, un L. Terentjeva ieguva habilitēta medicīnas doktora grādu).

Daktere Terentjeva bija viena no vadošajām Latvijas speciālistēm balneoloģijas jomā, tajā skaitā Latvijas ārstniecisko minerālūdeņu lietošanas jomā, ārstējot dažādas slimības; ārstniecisko kūdras dūņu pielietošanā, ārstejot pacientus sanatorijās un kūrortos; slimnieku medicīnickās rehabilitācijas jomā, gastroenteroloģisko un aknu slimību kompleksajā ārstēšanā Latvijas sanatorijās un kūrortos.

Larisa Terentjeva ir vairāk nekā 60 zinātnisko un metodisko darbu autore, tajā skaitā 5 monogrāfiju, kas tika izdotas latviešu un krievu valodā un ir veltītas Latvijas ārstniecisko minerālūdeņu pētīšanai un izmantošanai.Viņas vadībā tika sagatavotas un aizstāvētas 6 medicīnas zinātņu kandidāta disertācijas.

1978. gadā L. Terentjevai piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātās veselības aizsardzības darbinieces goda nosaukums. Ilgus gadus viņa bija Starptautiskās klimatologu un balneologu asociācijas locekle, Latvijas Fizioterapeitu un kurortologu zinātniskās biedrības priekšsēdētāja, netradicionālās medicīnas zinātniskās biedrības locekle.

No 1993. gada daktere Terentjeva strādājusi par valsts uzņēmuma “Kurortoloģija” konsultanti, un 2003. gadā viņai tika piešķirts goda nosaukums - Latvijas Republikas emeritus zinātniece.
Larisa Terentjeva ir mirusi 2013. gada 23. jūlijā Rīgā.

Tekstu sagatavojusi Ērika Tjuņina

Informācijas avoti:

„Populārā medicīnas enciklopēdija”, Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985.;

Latvijas ZA arhīvs.

Ilustrācijas tēmai