Sākumlapa > Tēmas > Personas
Anatolijs Zubkovs

Anatolijs Zubkovs

Anatolijs Zubkovs (1900. g. 13. februārī Maskavā, Krievijas impērijā – 1967. g. 5. decembrī Kišiņevā, Moldāvijas PSR) – fiziologs, medicīnas zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Fizioloģijas katedras vadītājs (1946-1948).

A. Zubkovs ir dzimis Maskavā. 1923. gadā viņš absolvējis 1. Maskavas Valsts universitātes Medicīnas fakultāti, strādājis 1. Maskavas Medicīnas institūtā (1923-1936) un citās PSRS pilsētās. 1935. gadā A. Zubkovs ir aizstāvējis medicīnas zinātņu doktora disertāciju tēmā “Materiāli par sirds fizioloģiju”, profesors (1937. g.).

1946. gadā profesors ticis aicināts strādāt Rīgā; šeit viņš strādājis Latvijas Universitātē par Fizioloģijas katedras vadītāju (1946-1948) un vienlaicīgi izpildījis Farmakoloģijas katedras vadītāja pienākumus (1947-1948). Bijis Latvijas PSR ZA Bioloģijas un eksperimentālās medicīnas institūta laboratorijas vadītājs (1946-1948). Par A. Zubkova zinātnisko tēmu kļuva  orgānu funkciju pašregulācijas un perifēriskās adaptācijas procesu un asinsvadu fizioloģijas pētīšana. Viņš bija daudzu izdoto mācību grāmatu fizioloģijā līdzautors. Būtu jāpiezīmē, ka viņš uzreiz bija viegli iemantojis autoritāti zinātnieku vidū un cieņu studentu vidū.

Anatolijs Zubkovs, būdams poliglots un pārvaldot 16 svešvalodas (tajos laikos, kad viņš 1923.-1936. gadā strādājis Maskavā medicīnas jomā, viņš līdztekus tam bijis Maskavas Svešvalodu institūta docents), viņš viena semestra laikā bija apguvis latviešu valodu. Tomēr laikposmā, kad 1947.-1948. gadā universitātē izvērtās politiskās intrigas, viņa aristokrātiskā izcelsme un dažas radnieciskās saites bija kļuvušas par viņa steidzamās aizbraukšanas (faktiski bēgšanas) no Latvijas un aiziešanas no darba iemeslu.

Turpmākajos gados A. Zubkovs strādājis par laboratorijas vadītāju Baltkrievijas PSR ZA (1948-1951), bet kopš 1951. gada – par Kišiņevas Medicīnas  institūta profesoru un katedras vadītāju. Viņš ir Moldāvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks (1960. g.), Moldāvijas ZA korespondētājloceklis (1961. g.).

Anatolijs Zubkovs ir miris 1967. gada 5. decembrī Kišiņevā.

 

Ērika Tjuņina

Informācijas avoti:

„Populārā medicīnas enciklopēdija”. –Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985.;

A. Vīksna. „Latvijas universitātes Medicīnas fakultāte 1919-1950”. – LU Akadēmiskais apgāds, 2011.

 

Ilustrācijas tēmai