Sākumlapa > Tēmas > Personas
Serafims Iljinskis

Serafims Iljinskis

Serafims Iļjinskis  (1914. g. 22. augustā Saratovā, Krievijas impērijā – 1981. g. 25. septembrī Rīgā, Latvijas PSR) – patologanatoms, medicīnas zinātņu doktors (1954), Rīgas Medicīnas institūta Patologanatomijas katedras vadītājs (1952-1980).  

Serafims Iļjinskis dzimis Saratovā, beidzis Ļeņingradas 1. Medicīnas institūtu (1941). Kara laikā (1941-1945) bija armijas ārsts.

Latvijā no 1952. gada līdz pat mūža beigām vadīja patologanatomijas katedru Rīgas Medicīnas institūtā. Pēckara gados šai kolektīvā bija krietni samilzusi kadru problēma, kuras stabilizēšanā būtiska ietekme bija tās vadītājiem un profesoriem Borisam Ugrjumovam un Serafimam Iļjinskim. No 1954. gada S. Iļjinskis veica arī Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas galvenā patologanatoma pienākumus, kā arī vadīja Latvijas patologanatomu zinātnisko biedrību. Zinātniskās biedrības ikmēneša sapulcēs, kurās piedalījās klīnisko disciplīnu pārstāvji un tiesu medicīnas eksperti, republikas slimnīcu prozektori demonstrēja sarežģītus biopsiju un sekciju gadījumus, analizēja kolēģu darbus, apsprieda organizatoriskos jautājumus, rīkoja seminārus. Tās varēja uzskatīt par nopietnu patologanatomu skolu. Katedras vadības mērktiecīgo aktivitāšu ietekmē arī P. Stradiņa slimnīcas patoloģiskās anatomijas nodaļas darbs. No 1952. gada ik mēnesi S. Iļjinska vadībā notika klīniskās anatomijas konferences, kuras viņa 1981. gadā sāka vadīt profesors Ilmārs Lazovskis. Kad 1955. gadā slimnīcā izveidoja metodisko kabinetu, sāka plānot un līdz pat 1967. gadam notika regulāri patologanatomu braucieni uz rajonu slimnīcām.
S. Iļjinska zinātniskās intereses saistījās ar vairogdziedzera un limfmezglu asinsrites sistēmas, patomorfoloģijas pētījumiem. Viņš ir sarakstījis piecas monogrāfijas un rakstus par šiem jautājumiem.
Serafims Iļjinskis miris 1981. gada 28. septembrī, apglabāts 1. Meža kapos Rīgā.   

S. Iļjinska monogrāfijas:

Сосуды Тебезия.  – Ленинград, 1971,102с.;

Тиреотоксикозы в Латвии. – Рига: Зинатне, 1971, 180 с.;

Артерио-венозные анастомозы в аспекте проблем клинической патологии. –  Рига: Зинатне, 1973, 135 с.;  

Кардиопатология. – Рига: Зинатне, 1976, 167 с.; 

Патология кардио-васкулярной системы.  Сборник статей  (отв. ред. С. П. Ильинский).– Рига: Риж. мед. ин-т, 1974. 176 с.

 

Ērika Tjuņina

Informācijas avoti:

Populārā medicīnas enciklopēdija. – Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985. 

Patoloģijas institūts. Vēsture (Laila Feldmane, Maiga Skudra) –  «Stradiņa slimnīca. Rakstu vainags deviņdesmitgadē», Rīga, 2000.gads.

100 nozīmīgas personas Latvijas medicīnas vēsturē. http://www.ieverojamiemediki.lv/i/iljinskis-serafims/