Sākumlapa > Tēmas > Personas
Elvīra Čurbakova

Elvīra Čurbakova

Elvīra Čurbakova (1940. g. 28. jūlijā Kalugas apgabalā, Krievijas PFSR) – ārste terapeite, arodslimību speciāliste, 20 gadus vadījusi P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra ambulatoro nodaļu.

E. Čurbakova ir dzimusi 1940. gada 28. jūlijā Kalugas apgabalā (Krievijā) ierēdņa un ārsta ginekologa ģimenē.

1958. gadā E. Čurbakova absolvēja Rīgas 13. vidusskolu un iestājās Rīgas Medicīnas institūtā (RMI). 1967. gadā, pēc RMI absolvēšanas, četrus gadus viņa strādājusi par terapeiti Saldus Centrālajā rajona slimnīcā. Veicot Brocēnu cementa un šīfera kombināta strādnieku profilaktiskās apskates, E. Čurbakova ievēroja to, ka viņu vidū ir paaugstināts saslimstības līmenis ar vienāda tipa slimībām, kas ir raksturīgas šai profesijai; tā viņa sāka interesēties par arodslimībām.

1971. gadā Elvīra Čurbakova atgriezās Rīgā un sāka strādāt par iecirkņa terapeiti Rīgas 2. poliklīnikā, pēc tam – par galvenā ārsta vietnieci darba nespējas ekspertīzē, vēlāk – ārstniecības jautājumos. Desmit gadu laikā viņa bija Ārstnieciski konsultatīvās komisijas (ĀKK) priekšsēdētāja un atbildīgā par profilaktisko apskašu rīkošanu tiem, kuri strādāja uzņēmumos, kas atradās 2. poliklīnikas ārstnieciskajā uzraudzībā.

1990. gadā Elvīra Čurbakova tika ielūgta darbā P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (KUS) Aroda un radiācijas medicīnas centrā (ARMC) un kļuva par šā centra ambulatorās nodaļas vadītāju.

E. Čurbakova aktīvi piedalījusies Latvijas savienības „Černobiļa” darbībā, pievēršoties aroda medicīnas jautājumiem un to personu slimībām, kas bija cietušas no radiācijas. Viņas vadītās KUS ARMC ambulatorās nodaļas visai apjomīga darba daļa tika saistīta ar to personu medicīnisko novērošanu un ārstēšanu, kuras ir tieši piedalījušās Černobiļas AES avārijas seku likvidācijā (apmēram 6 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju).

E. Čurbakova ir apbalvota ar divu savienību „Černobiļa” (Krievijas un Latvijas) godazīmēm. Latvijas Arodslimību ārstu biedrībā E. Čurbakova bija sertifikācijas komisijas arodmedicīnas eksāmenu pieņemšanā locekle, kā arī ētikas komisijas locekle. 

Kopš 2011. gada Elvīra Čurbakova bauda pelnīto atpūtu, aizejot pensijā. 

Vairāk kā 50 gadu laikā blakus Elvīrai Čurbakovai bija viņas dzīvesbiedrs – Valērijs Čurbakovs – Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Pārtikas rūpniecības tehnoloģiju fakultātes absolvents. Viņš strādājis par 5. maizes kombināta direktoru un Baltijas „Orgpiščeprom” galveno mehāniķi.

Čurbakovu ģimene izaudzinājusi dēlu un meitu, patlaban aug trīs mazbērni. 

Ērika Tjuņina

Daži Elvīras Čurbakovas zinātniskie raksti: 

Eglite M., Curbakova E., Zvagule T. Evaluation of the Chernobyl accident effects in Latvia. 11th conference of the International Society for Environmental Epidemiology, Athens September 5-8, 1999.In: Official Journal of the Society for Environmental Epidemiology, CH 11.

Eglīte M., Zvagule T., Reste J., Bukovska I., Čurbakova E., Matisāne L. Černobiļas AES avārijas seku likvidētāju saslimstība ar onkoloģiskajām slimibām laika periodā no 1990. līdz 2004. gadam. // RSU Zinātniskie raksti, Rīga. 2005. 40-46 lpp.

M. Eglite, E. Curbakova, T. Zvagule, N. Kurjane. Chernobyl clean-up workers: 17 years of follow - up in Latvia - 1st International Meeting on Applied Physics, Aphys, 2003., Badajoz, Spain, October 13-18th 2003

Eglite ME, Zvagule TJ, Rainsford KD, Reste JD, Curbakova EV, Kurjane NN. Clinical aspects of the health disturbances in Chernobyl Nuclear Power Plant accident clean-up workers (liquidators) from Latvia. - Inflammopharmacology.- Queens'College, Cambrigde, 2008.08.-10.09., s24.; 2009, Jun;17(3): 63-169.

 

 

Ilustrācijas tēmai