Sākumlapa > Tēmas > Personas
Margarita Kurbatova

Margarita Kurbatova

Margarita Kurbatova (23.05.1902, Maskava – 1992. g., Rīga) – medicīnas zinātņu doktore, Rīgas Medicīnas institūta Pediatrijas katedras vadītāja (1961-1971).

1924. gadā Margarita Kurbatova ir absolvējusi Maskavas Pirmo universitāti.  Rīgā viņa dzīvojusi un strādājusi kopš 1961. gada; atbrauca uz šejieni no Kišiņevas (Moldāvija)  un 10 gadus vadījusi Rīgas Medicīnas institūta pediatrijas katedru.

M. Kurbatova – medicīnas zinātņu doktore (1965. g.), profesore (1966. g.), viņai pieder zinātniski darbi pediatrijas jomā.

Docente M. Kurbatova (pirmā no kreisās) kopā ar katedras darbiniekiem, 1961. g.  http://www.rsu.lv/par-rsu/vesture-un-tradicijas/rsu-vesture/1961-gads 

Informācijas avoti

„Populārā medicīnas enciklopēdija”, Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985.;

Interneta resursi.

Materiālu sagatavojusi Ērika Tjuņina