Sākumlapa > Tēmas > Personas
Sergejs Gluhihs

Sergejs Gluhihs

Sergejs Gluhihs (1953. g. 11. martā, Rīgā, Latvijas PSR) – inženierzinātņu doktors (Dr sc. ing.), Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) docents.

Sergeja tēvs, Anatolijs Gluhihs, ir dienējis Padomju armijā, būdams kadru militārpersona; pēc tam strādājis Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Militārajā katedrā par mācību meistaru. Māte – mājsaimniece.

1970. gadā Sergejs Gluhihs ir absolvējis Rīgas 13. vidusskolu un tajā pat gadā iestājies Ļeņingradas Politehniskajā institūtā (ĻPI). 1976. gadā viņš absolvējis ĻPI specialitātē “Mašīnu dinamika un izturība” un ieguvis inženiera fiziķa kvalifikāciju.

1976. gadā S. Gluhihs ticis pieņemts RPI Teorētiskās mehānikas katedrā par pasniedzēju, kas saņem samaksu par stundām. 1979. gadā viņš bija iestājies klātienes aspirantūrā, kuru absolvēja 1983. gadā un sekmīgi aizstāvēja disertāciju. S. Gluhiham tika piešķirts tehnisko zinātņu kandidāta zinātniskais grāds.

1985. gadā S. Gluhihs balotējies vecākā zinātniskā līdzstrādnieka amatam  Materiālu pretestības katedrā. Tajos laikos viņam jau bija 15 zinātniskās publikācijas. 1987. gadā S. Gluhihs saņēma šīs katedras vecākā pasniedzēja amatu.

1990. gadā S. Gluhihs pārgāja strādāt uz Republikānisko centru “Robotu automātiskās programmēšanas sistēma” (kriev. abr. - САПР), kur viņš ieņēmis vadošā zinātniskā līdzstrādnieka amatu. Līdztekus tam viņš turpinājis pasniegt (docenta ½ slodze). 1992. gadā docents Gluhihs, nokārtojot nostrifikācijas procedūru, ieguvis inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu.

2002. gadā viņa zinātniskajā aktīvā ir bijuši 36 publicētie darbi. 2013. gada beigās Sergejs Gluhihs bija pārtraucis darbu RTU sakarā ar līguma termiņa nobeigumu.

Sergejs Čuhins

Informācijas avoti:

RTU arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. – 5. daļa. – Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 436. lpp.