Sākumlapa > Tēmas > Personas
Ņina Kočubeja

Ņina Kočubeja

Ņina Kočubeja (1929. g. 24. jūlijā Kemerovas apgabalā, Krievijas PFSR – 2010. g. 11. novembrī Rīgā, Latvijas Republikā) – ekonomisko zinātņu kandidāte, Rīgas Politehniskā institūta docente.

Ņina Kočubeja dzimusi  KPFSR Kemerovas apgabalā kalpotāja ģimenē. Viņa tēvs bija skolotājs, māte – mājsaimniece. 1947. gadā Ņ. Kočubeja beidza Salairas pilsētas vidusskolu. Šajā gadā viņa iestājās Tomskas Politehniskajā institūtā, ko beidza 1952. gadā, iegūstot inženiera - elektrotehniķa specialitāti. Pēc valsts sadales komisijas lēmuma tika nosūtīta darbā uz Joškarolas pusvadītāju rūpnīcu, kur strādāja par inženieri – tehnoloģi. 1958. gadā sakarā ar vīra dienesta vietas maiņu uz Rīgu, ģimene pārcēlās uz Latviju. Ņ. Kočubeja sāka strādāt Latvijas PSR Tautsaimniecības padomes Centrālā konstruktoru tehnoloģiskā biroja ražošanas ekonomikas un organizācijas nodaļā.

1962. gadā Ņ. Kočubeja iestājās Rīgas Politehniskā institūta klātienes aspirantūrā. 1965. gada augustā aspirantūru sekmīgi beidza un sāka strādāt par asistenti Ražošanas organizēšanas un ekonomikas katedrā. 1966. gadā Ņ. Kočubeja aizstāvēja disertāciju un ieguva ekonomikas zinātņu kandidāta grādu. Strādājot pie disertācijas, Ņ. Kočubeja izpildīja līgumdarbus VEF un A. Popova rūpnīcai, kā arī vadīja studentu kursa un diplomprojektus, praktiskās nodarbības kursā „Mašīnbūves uzņēmuma organizācija un plānošana”. Šajā gadā viņu ievēlēja par katedras vecāko pasniedzēju. 1969. gadā Ņ. Kočubejai piešķīra Darba zinātniskās organizācijas un ražošanas vadības katedras docentes nosaukumu. 1975. gadā docente Ņ. Kočubeja studēja speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas kursos Maskavā.

1987. gadā Ņ. Kočubeja pensionējās un aizgāja no darba institūtā. 

Ņina Kočubeja nomira 2010. gada 11. novembrī.

Sergejs Čuhins

Informācijas avoti:

RTU arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa. - Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 454. lpp.