Sākumlapa > Tēmas > Personas
Leonīds Orehovs

Leonīds Orehovs

Leonīds Orehovs (1930. g. 3. jūlijā Vitebskas apgabalā, Baltkrievijas PSR – 2007. g. 21. septembrī Rīgā, Latvijas Republikā) – inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.), Rīgas Tehniskās universitātes docents.

Leonīds Orehovs ir dzimis 1930. gada 3. jūlijā Baltkrievijas PSR Vitebskas apgabalā ierēdņu ģimenē. 1941. gada 22. jūnijā PSRS teritorijā izvērtušais Otrais pasaules karš sašķēlis Orehovu ģimeni: tēvs - Aleksandrs Orehovs un vecākā māsa tika evakuēti uz Padomju Savienības iekšzemes apgabaliem, bet Leonīds kopā ar māti un jaunāko māsu palikuši nacistu okupētajā teritorijā.

1948. gadā Rīgā Leonīds Orehovs absolvējis vidusskolu ar zelta medaļu un uzsācis studijas Latvijas Valsts universitātes (LVU) Mehānikas fakultātē. 1953. gadā viņš absolvējis LVU, iegūdams inženiera elektriķa kvalifikāciju.  

Pēc universitātes absolvēšanas Leonīds Orehovs tika norīkots darbā uz “Latvenergo” sistēmu. 1961. gadā L. Orehovs iestājies mācīties Rīgas Politehniskā institūta (RPI, no 1990. gada – Rīgas Tehniskā universitāte – RTU) neklātienes aspirantūrā.

1962. gadā darba apvienošanas kārtībā L. Orehovs sāka strādāt RPI Elektroenerģētikas fakultātes Elektrisko staciju, tīklu un sistēmu katedrā.

1966. gadā Leonīds Orehovs aizstāvējis tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju un ieguvis RPI Problēmu laboratorijas vecākā zinātniskā līdzstrādnieka amatu; 1972. gada aprīlī viņš tika ievēlēts Problēmu laboratorijas vadītāja amatā.

1974. gadā L. Orehovs tika komandēts strādāt uz ražošanas un enerģētikas uzņēmumu “Dņeproenergo”, lai varētu veikt kopīgos darbus saskaņā ar noslēgto saimniecisko līgumu.  

1979. gadā viņam tika piešķirts docenta akadēmiskais nosaukums. 1988. gadā viņš uzrakstījis zinātnisko monogrāfiju, kas tika izdota izdevniecībā “Energoatomizdat” Maskavā.

No 1986. līdz 2005. gadam Leonīds Orehovs – RPI/RTU Elektroenerģētikas fakultātes Automatizēto elektrosistēmu katedras docents.

1993. gadā nostrifikācijas gaitā L. Orehovam tika piešķirts inženierzinātņu doktora (Dr. sc. ing.) zinātniskais grāds.  

RTU docents Orehovs ir autors 42 zinātniskajām un zinātniski metodiskajām publikācijām, tajā skaitā viņš ir divu zinātnisko grāmatu autors, kā arī 6 izgudrojumu autors.

2005. gadā L. Orehovs aizgājis pensijā.

Leonīds Orehovs ir miris 2007. gada 21. septembrī Rīgā. 

      Sergejs Čuhins

Informācijas avoti:

RTU arhīvs;

Augtākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā.5. daļa. – Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 479. lpp.