Sākumlapa > Tēmas > Personas
Boriss Lobzovs

Boriss Lobzovs

Boriss Lobzovs (1934. g. 8. jūnijā Maskavā, Krievijas PFSR) – no 1968. līdz 1995. gadam Rīgas Politehniskā institūta (kopš 1990. gada – Rīgas Tehniskā universitāte) ražošanas procesu mehānikas un automatizācijas katedras docents.

B. Lobzovs dzimis Maskavā kalpotāju ģimenē. 1940. gadu beigās Borisa Lobzova māte saņēma norīkojumu darbam Rīgā, uz kurieni pārcēlās visa ģimene. B. Lobzovs 1953. gadā beidza Rīgas 26. vidusskolu un iestājās Latvijas Valsts universitātes (LVU) Mehānikas fakultātē. 1958. gadā B. Lobzovs beidza LVU un tika norīkots darbā uz Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Mašīnbūves institūtu.

Pēc Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Prezidija lēmuma Metināšanas procesu automatizācijas laboratorija un Mašīnu un automātu teorijas laboratorijas tika pārņemtas RPI rīcībā Boriss Lobzovs pārgajos uz minēto institūtu un ieņena  laboratorijas vadītāja vietu.

Šajā gadā B. Lobzovs aizstāvēja arī disertāciju un ieguva tehnisko zinātņu kandidāta grādu.

No 1963. līdz 1968. gadam Boriss Lobzovs ieņēma laboratorijas vadītāja vietu.

1968. gadā Borisu Lobzovu ievēlēja par ražošanas procesu mehānikas un automatizācijas katedras docenta v.i., bet no 1973. gada līdz 1995. gadam viņš bija minētas katedras docents.

Sergejs Čuhins

 

Informācijas avoti:

RTU arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa. – Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 467. lpp.