Sākumlapa > Tēmas > Personas
Jevgeņijs Doļinino-Ivanskis

Jevgeņijs Doļinino-Ivanskis

Jevgeņijs Doļiņino-Ivanskis (1913. g. 18. decembrī Tulā, Krievijas impērijā – ?) – Rīgas Politehniskā institūta Instrumentālās ražošanas katedras docents.

Jevgeņijs Doļiņino-Ivanskis ir dzimis 1913. gada 18. decembrī Tulā. Viņa tēvs – Viktors Doļiņino-Ivanskis bija inženieris hidromehāniķis, kopš 1923. gada – profesors augstskolā; māte – ierēdne.

Iesākumā Jevgēnijs mācījies skolā, bet sakarā ar vecāku pārcelšanos uz Baltkrieviju 1928. gadā, viņš bija iestājies mācīties Baltkrievijas Lauksaimniecības akadēmijas strādnieku fakultātē. 1930. gadā J. Doļiņino-Ivanskis absolvēja strādnieku fakultāti un 1931. gadā iestājās Omskas Lauksaimniecības institūta Graudaugu fakultātē, šeit viņš studēja specialitātē „mehanizācija un elektrifikācija”. Pēc tam J. Doļiņino-Ivanskis pārgāja studēt uz Sibīrijas Autoceļu institūta Mehānikas fakultātes otro kursu; šo fakultāti viņš ar izcilību absolvēja 1936. gadā. Jevgeņijs Doļinino-Ivanskis strādāja dažādos PSRS uzņēmumos, ieņemdams inženiertehniskos amatus.  

1940. gadā J. Doļiņino-Ivanskis bija piedalījies padomju-somu karā, bet vēlāk arī Lielajā Tēvijas karā. Par karā izrādīto varonību viņš tika apbalvots ar šādiem valdības apbalvojumiem: diviem Lielā Tēvijas kara ordeņiem (1. un 2. pakāpes), diviem Sarkanās Zvaigznes ordeņiem un 10 medaļām.  

1946. gadā Jevgeņijs Doļiņino-Ivanskis tika demobilizēts un norīkots strādāt par  pasniedzēju. 1950. gadā viņš atkal ticis iesaukts dienestā armijā un norīkots dienēt uz Baltijas Kara apgabalu; šeit viņš arī dienējis līdz pat 1963. gada septembrim. Ieskaitīts rezervē viņš ticis, būdams inženierpulkveža militārajā pakāpē.

Pēc militārā dienesta beigām, tajā pat gadā, Jevgeņijs Doļiņino-Ivanskis iestājās darbā par vecāko pasniedzēju Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI, kopš 1990. gada Rīgas Tehniskā universitāte – RTU). 1970. gadā viņš tika ievēlēts RPI Instrumentālās ražošanas katedras docenta amatā. Vēlāk Materiālu tehnoloģijas un automobiļu remontu katedras un Automobiļu un autosaimniecības katedras docents.

Ap 1978. gada sākumu Jevgeņijam Doļiņino-Ivanskim jau bija aptuveni 200 zinātniski tehnisko publikāciju un metodisko izstrādņu. 1983. gadā viņš tika apbalvots ar Latvijas PSR Augstākās un vidējās izglītības ministrijas Goda rakstu par ilggadīgu un raženu zinātniski pedagoģisko darbību. J. Doļiņino-Ivanskis vairākkārt bija atkārtoti ievēlēts katedras docenta amatā.

1992. gadā Jevgeņijs Doļiņino-Ivanskis aizgājis pensijā. Pagaidām nav ziņu par viņa turpmāko likteni.

Sergejs Čuhins

Informācijas avoti:

RTU arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa. - Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 431. lpp.

http://his.1september.ru/view_article.php?id=200801405