Sākumlapa > Tēmas > Personas
Jevgeņijs Sallinens

Jevgeņijs Sallinens

Jevgeņijs Sallinens (1954. g. 25. jūnijā Karēļu-Somu PSR  – 2009. gadā Rīgā, Latvijas Republikā) – matemātikas doktors (Dr. math.), Rīgas Tehniskās universitātes Augstākās matemātikas katedras docents un vadītājs.                                            

Jevgeņijs Sallinens ir dzimis Karēļu-somu PSR (no 1956. g. – Karēļu APSR, no 1992. g. – Karēlijas Republika) ciematā Kalevala. Viņa tēvs – Viktors Sallinens – bija Padomju armijas kadru virsnieks; māte – Karēlijas Valsts Bankas kantora nodaļas vadītāja. No 1961. līdz 1968. gadam Jevgeņijs mācījies vidusskolā. 1968. gadā viņš iestājies specializētajā fizikas un matemātikas 45. vidusskolā Ļeņingradā (patlaban – Sanktpēterburga), kuru absolvējis 1971. gadā. Tajā pašā gadā viņš piedalījies 13. Starptautiskajā matemātikas olimpiādē Čehoslovakijā.

1971. gadā intelektuāli apdāvinātais jauneklis iestājies Ļeņingradas Universitātes Mehānikas un matemātikas fakultātē, kuru sekmīgi absolvējis 1976. gadā. No 1976. līdz 1979. gadam viņš turpinājis apmācību aspirantūrā Ļeņingradas Universitātes Matemātiskās analīzes katedrā.

1980. gadā J. Sallinens sekmīgi aizstāvējis disertāciju un ieguvis fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta zinātnisko grādu.

Jevgeņijs Sallinens ātri un mērķtiecīgi bija virzījies pa visām zinību apguves kāpnēm un rezultātā ticis nosūtīts darbā uz Rīgas Politehnisko institūtu (RPI, no1990. gada – Rīgas Tehniskā universitāte, RTU). RPI viņš strādājis par asistentu Matemātikas katedrā.  

1978. gadā Jevgeņijs Sallinens apprecējās. Dzīvesbiedre strādājusi par galveno bibliogrāfu V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkā.

1982. gadā J. Sallinens uz 10 mēnešu temiņu tika norīkots stažēties Norvēģijā tēmā: «Hidrodinamikas un hidraulikas divdimensiju uzdevumu aprēķināšanas metodes». 1984. gadā J. Sallinens tika apstiprināts RPI Augstākās matemātikas katedras vecākā pasniedzēja amatā. No 1989. līdz 1997. gadam viņš – Augstākās matemātikas katedras docents; no 1987. līdz 1995. gadam - Augstākās matemātikas katedras vadītājs.

1992. gadā  J. Sallinena zinātņu kandidāta disertācija izgājusi nostrifikācijas procesu un tās autoram piešķirts matemātikas doktora (Dr. math.) zinātniskais grāds.

1993. gadā matemātikas doktors Sallinens tika atkārtoti ievēlēts Rīgas Tehniskās universitātes Augstākās matemātikas katedras vadītāja amatā.

Matemātikas doktors Sallinens ir daudzu zinātnisko un mācību metodisko darbu autors.

1997. gadā J. Sallinens aizgājis no darba RTU sakarā ar pāreju uz citu darbu.

Jevgeņijs Sallinens ir miris 2009. gadā Rīgā. 

      Sergejs Čuhins

 

Informācijas avoti:

Rīgas Tehniskās universitātes arhīvs;

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa. – Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 495. lpp.