Sākumlapa > Tēmas > Personas
Boriss Holodovs

Boriss Holodovs

Boriss Holodovs (1941.g. 24. martā Ļeningradā, Krievijas PFSR) – inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.), Rīgas Tehniskās universitātes docents.

Boriss Holodovs dzimis Ļeņingradā (patlaban Sanktpēterburga) militārpersonu ģimenē. 1948. gadā uzsāk mācības Tulā, bet atestātu par vidusskolas beigšanu saņem 1958. gadā Rīgā. Tad arī iestājas Rīgas Politehniskajā institūta (RPI, kopš 1990. gada - Rīgas Tehniskā universitāte) Mehānikas fakultātē, ko 1963. gadā sekmīgi pabeidz kā mašīnbūves tehnoloģijas, metāl griešanas darba galdu un instrumentu speciālists. Tūlīt pēc augstskolas beigšanas B. Holodovs tiek pieņemts par asistentu Mašīnbūves tehnoloģiju katedrā. Pēc gada viņš iestājas klātienes aspirantūrā. 1967. gadā B. Holodovs kļūst par Mašīnbūves tehnoloģiju katedras vecāko pasniedzēju. 1971. gadā B. Holodovs aizstāv disertāciju, bet 1972. gada novembrī viņam piešķir tehnisko zinātņu kandidāta grādu. 1973. gadā B. Holodovs iegūst Mašīnbūves tehnoloģiju katedras docenta vietu, un tajā pašā gadā tiek ievēlēts par katedras vadītāju. 1977. Holodovu nosūta stažēties uz Drēzdenes tehnisko universitāti (Vācijas Demokrātiskā republika).

Kopš 1992. gada, atbilstoši LR zinātnisko grādu nostrifikācijas procedūrai, B. Holodovs ir inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.).

2009. gadā Boriss Holodovs aizgajis pensijā.

Sergejs Čuhins

Informācijas avoti:

RTU arhīvs.

Augstākās tegniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa. - Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 442.lpp.