Sākumlapa > Tēmas > Personas
Sergejs Čuhins

Sergejs Čuhins

Sergejs Čuhins (1948.g. 14. novembrī Rīgā) - filosofijas doktors (Dr. phil.).

Sergeja tēvs Vladimirs Čuhins (1912-1983) 1948. gadā ticis nosūtīts darbā uz Rīgu, kur strādājis inženiertehniskajos amatos. Sergeja māte – Larisa Čuhina (1913-2002) ir Latvijā pazīstama filosofe, kopš 1985. gada filosofijas zinātņu doktore (Dr. habil. phil.). 

1966. gadā Sergejs Čuhins ir absolvējis Rīgas 17. vidusskolu. 1969. gadā viņš iestājies Ļeņingradas (tagadējās Sanktpēterburgas) Valsts universitātes Filosofijas fakultātes neklātienes nodaļā. Pēc vidusskolas absolvēšanas Sergejs Čuhins strādājis par laborantu Rīgas Tehnoloģiskās takelāžas eksperimentālajā rūpnīcā, pēc tam - par 1. kategorijas elektromontieri Rīgas Tanku rūpnīcā, vēlāk – par rasētāju Vissavienības institūta «Teploeļektroprojekt» Rīgas nodaļā. 1969. gadā Sergejs Čuhins iestājies darbā Rīgas Medicīnas institūtā, kur viņš sāka strādāt par laborantu Darba zinātniskās organizācijas nodaļā. No 1971. līdz 1973. gadam viņš dienēja Padomju armijā. Pēc obligātā dienesta beigām  atgriezās darbā Rīgas Medicīnas institūta. 1974. gadā Sergejs Čuhins ticis pieņemts darbā rūpnīcas VEF  lieltelefonijas cehā, šeit viņš strādājis par atslēdznieku montētāju; gadu vēlāk – par  automātisko telefona centrāļu ceha meistaru.

1978. gadā Sergejs Čuhins pabeidzis neklātienes studijas Ļeņingradas Valsts universitātē. Tajā pat gadā viņš bija pieņemts darbā Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI) kā vecākais laborants un sācis lasīt lekcijas ētikā un estētikā pirmo kursu studentiem. 1980. gadā S. Čuhins pārgājis r/a VEF atbildīgā sekretāra amatā  „Zinību” biedrības nodaļā. Sergejs Čuhins lasījis lekcijas ne tikai VEFā, bet arī citos Rīgas uzņēmumos, Latvijas pilsētās un rajonos. 1982. gadā Sergejs Čuhins atgriezās darbā RPI (patlaban – Rīgas Tehniskā universitāte), šeit viņš tolaik strādājis Zinātniskā komunisma katedrā.

1986. gadā Latvijas Zinātņu akadēmijā Sergejs Čuhins aizstāvējis filosofijas zinātņu kandidāta disertāciju tēmā :„Ētika un politika Hēgeļa filozofijā”.

1991. gadā S. Čuhins ticis ievēlēts Politoloģijas katedras docenta amatā, šo amatu pēc paša vēlēšanās viņš atstājis 1993. gada augustā. 1992. gadā Sergeja Čuhina disertācija veiksmīgi izgājusi nostrifikācijas procesu un to autoram tika piešķirts Latvijas Republikas filosofijas doktora zinātniskais grāds (Dr. phil.). Tomēr Stegejs Čuhins atteicās turpināt savu zinātnisko un pedagoģisko karjeru.

 

С. Чухин. Кризис позднебуржуазной концепции человека

С. Чухин. Зигмунд Фрейд

Фотографии и документы и архива Ларисы Алексеевны Чухиной (1913-2002)