Sākumlapa > Tēmas > Personas
Francis Turonoks

Francis Turonoks

Francis Turonoks (1944. g. 12. janvārī Vitebskas apgabalā, Baltkrievijā) – inženieris-mehāniķis, inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.), Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils Mācību un zinātniskā centra docents.

Francis Turonoks piedzima zemnieku ģimenē. 1963. gadā  viņš pabeidza vidusskolu, pēc tam dienēja Padomju armijā.

1973. gadā viņš pabeidza Ļeņingradas (tagad – Sanktpēterburgas) Ziemeļrietumu neklātienes politehnisko institūtu.

No 1968. līdz 1971. gadam viņš strādāja par elektrometinātāju Daugavpils rūpnīcā “Elektroinstruments”. No 1971. līdz 1977. gadam viņš strādāja par mehāniķi, pēc tam par inženieri Rīgas Politehniskā institūta Daugavpils Vispārtehniskajā fakultātē, no 1977. līdz 1988. gadam bija vecākais pasniedzējs, 1988.–1994. gadā – docents. No 1994. līdz 2009. gadam viņš bija docents Rīgas Tehniskās universitātes  filiālē Daugavpils Mācību un zinātniskajā centrā.

1985. gadā Francis Turonoks aizstāvēja disertāciju, iegūstot tehnisko zinātņu kandidāta zinātnisko grādu. 1992. gadā viņa disertācija tika nostrificēta un viņam piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.).

Strādādams Rīgas Politehniskajā institūtā/Rīgas Tehniskajā universitātē, Francis Turonoks uzrakstījis un publicējis daudzus zinātniskus un mācību metodiskus darbus.

Sergejs Čuhins

Informācijas avoti:

Rīgas Tehniskās universitātes arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītības  vēsture Latvijā. 5. daļa. Rīga: RTU izdevniecība, 2017, 511. lpp.