Sākumlapa > Tēmas > Personas
Leonīds Gamrats-Kureks

Leonīds Gamrats-Kureks

Leonīds Gamrats-Kureks (1914. g. 28. decembrī Čerņigovas guberņā, Krievijas impērija – 1998. g. 18. martā, Ogrē, Latvijas Republikā) – ekonomists, Rīgas Tehniskās universitātes profesors.  

Leonīds Gamrats-Kureks ir dzimis Čerņigovas guberņas Bahmačas pilsētā (tagadējās Ukrainas teritorijā). Viņa tēvs Josifs Gamrats-Kureks pēc Pirmā pasaules kara strādāja par skolotāju, pēc tam,  kopš 1924. gada – par konstruktoru Vojkova v. n. rūpnīcā Maskavā. Māte strādāja par vidusskolas direktori.  

1931. gadā L. Gamrats-Kureks absolvējis vidusskolu, divus gadus nostrādājis kara rūpnīcas galvenā mehāniķa nodaļā par konstruktoru un vienlaikus studējis Maskavas Aviācijas institūtā. 1937. gadā viņš pārgājis studēt uz Darbmašīnu instrumentālo institūtu, ko ar izcilību absolvējis 1940. gadā.

No 1940. līdz 1945. gadam viņš dienējis armijā. Otrā pasaules kara laikā un pēc tā beigām apbalvots ar medaļām “Za oboronu Moskvi” un “Za Pobedu nad Germaņijei”.

1945. gadā L. Gamrats-Kureks pārcēlās dzīvot uz Rīgu un iestājās darbā Latvijas PSR Vietējās rūpniecības tautas komisariāta Projektēšanas tehniskajā kantorī. Kopš 1949. gada L. Gamrats-Kureks strādāja par Latvijas Valsts universitātes vecāko pasniedzēju, šajā mācību iestādē viņš vadījis kursu “Rūpniecisko uzņēmumu organizēšana un plānošana”. 1951. gadā L. Gamrats-Kureks sāka strādāt pie disertācijas un 1952. gadā tika ieskaitīts Latvijas PSR Ekonomikas institūta aspirantūrā.

1953.-1954. gadā  Leonīda Gamrata-Kureka raksti tika publicēti laikrakstā “Sovetskaja Latvija”.

1954. gada beigās, pēc sekmīgas disertācijas aizstāvēšanas, L. Gamratam-Kurekam tika piešķirts ekonomikas zinātņu kandidāta zinātniskais grāds. 1956. gadā Leonīds Gamrats-Kureks tika apstiprināts docenta akadēmiskajā amatā. Viņš tika apbalvots ar Latvijas PSR Ministru Padomes Goda rakstu par labu darbu, par piedalīšanos racionalizatoriskajā darbībā un izgudrojumu izstrādē.  

Sakarā ar to, ka tika izveidots Rīgas Politehniskais institūts (RPI, kopš 1990. gada — Rīgas Tehniskā universitāte — RTU), 1958. gadā L. Gamrats-Kureks tika pārcelts uz RPI, bet 1960. gadā apstiprināts Ražošanas organizēšanas un ekonomikas katedras  vadītāja amatā. Docents L. Gamrats-Kureks vadījis plaša mēroga zinātnisko un sabiedrisko darbu, daudz pūļu ir veltījis inženieru kadru sagatavošanai Latvijas rūpniecībai.  

1968. gadā viņš sekmīgi aizstāvējis ekonomikas zinātņu doktora disertāciju. Disertācijas aizstāvēšanas brīdī Gamratam-Kurekam bija 39 zinātniskās publikācijas. 1969. gadā L. Gamratam-Kurekam tika piešķirts profesora akadēmiskais amats Ražošanas ekonomikas un organizēšanas katedrā.  

No 1975. gada Gamrata-Kureka raksturojuma: «Pēdējo 10 gadu laikā katedrā Gamrata-Kureka vadībā tika veiktas un aizstāvētas 12 zinātņu kandidāta un viena doktora disertācija, viņš ir 60 publikāciju, to skaitā  triju monogrāfiju, autors, kā arī dažu desmitu mācību un metodisko līdzekļu autors. Gamrata-Kureka vadītā katedra uztur zinātniskos sakarus ar  daudziem valsts augstākiem un zinātniskās pētniecības institūtiem, piedalās virknes zinātniski pētniecisko darbu izpildē Maskavas, Ļeņingradas un Rīgas uzņēmumiem un organizācijām. Pašreiz katedra izpilda svarīgu darbu Latvijas PSR nepieciešamības pēc inženieru kadriem 1990. gadam prognozēšanā.»

1984. gadā profesoram Gamratam-Kurekam tika piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes darbinieka nosaukums, viņu daudzkārt apbalvoja ar Goda rakstiem.  

Profesors Gamrats-Kureks ir ap 110 zinātnisko un mācību metodisko darbu autors.

1995. gadā profesors Gamrats-Kureks atstāja darbu RTU sakarā ar darba līguma termiņa iztecēšanu un sirmu vecumu.

Leonīds Gamrats-Kureks ir miris 1998. gadā 18. martā Ogrē (Latvija).Apbedīts Lāčupes kapos, Rīgā.

Sergejs Čuhins

Infirmācijas avoti:

RTU arhīvs;

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. – 5. daļa. – Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 327. lpp.