Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nikolajs Koroļkovs

Nikolajs Koroļkovs

Nikolajs Koroļkovs (1937. gada 1. decembrī Mga pilsētā, Ļeņingradas apgabalā, KPFSR – 2011. g. 22. decembrī Rīgā, Latvijas Republikā) – tehnisko zinātņu doktors, Rīgas Politehniskā institūta (no 1990. gada – Rīgas Tehniskā universitāte) profesors.

Pēc kara ģimene pārcēlās uz Latviju. N. Koroļkova tēvs strādāja Latvijas PSR Veselības ministrijas sistēmā. 1954. gadā N. Koroļkovs beidza Rīgas 22. vidusskolu un iestājās Vidusāzijas Politehniskajā institūtā Taškentā, Ķīmijas fakultātē. 1959. gadā viņš absolvēja institūtu, iegūstot  vīndara tehnologa specialitāti. Līdz 1963. gadam N. Koroļkovs strādāja Vidusāzijas Politehniskā institūta polimēru problēmu laboratorijā, sākumā par jaunāko, bet pēc tam – par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku. 1963. gadā N. Koroļkovs aizstāvēja disertāciju un viņam piešķīra ķīmijas zinātņu kandidāta grādu. 1964. gadā viņš tika apbalvots ar PSRS Tautas saimniecības sasniegumu izstādes Lielo sudraba medaļu.

1963. gadā N. Koroļkovs atgriezās Rīgā un iestājās darbā Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI). 1964. gada jūnijā viņš tika apstiprināts par Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras docentu. Viņš stažējās Dienvidslāvijā un Ungārijā. 1967. gadā viņu uz gadu komandēja uz Masačūsetsas Tehnoloģisko institūtu ASV zinātniskā darba veikšanai.

1969. gadā aizstāvēja zinātņu doktora disertāciju, un viņam piešķīra tehnisko zinātņu doktora grādu. No 1970. gada viņš pildīja profesora amata pienākumus, bet 1972. gadā viņu ievēlēja par profesoru. No 1974. līdz 1976. gadam viņš vadīja Ķīmijas tehnoloģijas katedru.

1973. gadā Latvijas delegācijas sastāvā N. Koroļkovs tika komandēts uz Japānu, lai pētītu jonu apmaiņas materiālu un plastmasu ražošanas un rūpnieciskas izmantošanas jautājumus.

1984.–1986. gadā N. Koroļkovs bija Dzeržinskas Industriālā institūta profesors.

1986. gadā viņš atgriezās Rīgā un  turpināja darbu Rīgas Politehniskajā institūtā, līdz 1993. gadam bija Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Siltumtehnikas katedras profesors.

Profesors N. Koroļkovs bija Padomju Savienības Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas ķīmiskās kibernētikas procesu un aparātu metodiskās komisijas loceklis, zinātniski tehniskās padomes ķīmijas,  ķīmijas tehnoloģijas un ķīmiskās mašīnbūves sekcijas loceklis. Ārzemju zinātniskajos komandējumos gūtā pieredze rosināja attīstīt Rīgas Politehniskajā institūtā jaunu zinātniskās pētniecības virzienu – šķidro maisījumu atdalīšanas membrānā metode, tā rezultāti tika ieviesti  zinātniskajā un ražošanas apvienībā  “Bioķīmiskie reaktīvi” Olainē, Latvijā, un Kišiņevas  saldējamo skapju ražošanas rūpnīcā Moldovā.

N. Koroļkovs ir uzrakstījis daudzus zinātniskus un zinātniski metodiskus darbus, ir vairāku grāmatu autors, viņš ir saņēmis piecas autorapliecības par izgudrojumiem. Viņa vadībā ir izstrādātas un  aizstāvētas trīs zinātņu kandidāta un divas zinātņu doktora disertācijas.

1993. gadā N. Koroļkovs aizgāja no darba Rīgas Tehniskajā universitātē. Turpmākajos gados viņš strādāja par dzīvokļu kooperatīva priekšsēdētāju.

Nikolajs Koroļkovs apbedīts Rīgā, Jaunciema kapos.

Sergejs Čuhins

Informācijas avoti:

Rīgas Tehniskās universitātes arhīvs,

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa. – Rīga: RTU izdevniecība, 2017, 340. lpp