Sākumlapa > Tēmas > Personas
Anna Dokučajeva

Anna Dokučajeva

Anna Dokučajeva (1939. g. 1. maijā Smoļenskas apgabalā, Krievijas PFSR) – ķīmijas zinātņu kandidāte, Rīgas Politehniskā institūta vecākā pasniedzēja.

A. Dokučajeva dzimusi Smoļenskas apgabala Jarcevas pilsētā. Viņas tēvu 1940. gadā nosūtīja uz Rietumu Baltkrieviju. Drīz viņam pievienojās arī ģimene. Tur viņi piedzīvoja kara sākumu – visi pēkšņi nokļuva vācu okupētajā teritorijā. Tēvs strādāja par melnstrādnieku, lai uzturētu ģimeni, sniedza palīdzību partizāniem. Pēc kara ģimene atgriezās dzimtajā pusē. Taču ne ilgi, jo 1945. gadā tēvu nosūtīja darbā uz Valmieras pilsētu Latvijā.

1955. gadā ģimene pārcēlās uz Rīgu, kur pēc gada A. Dokučajeva pabeidza 17. vidusskolu. Tūlīt rudenī viņa iestājās Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultātē. Sakarā ar Rīgas Politehniskā institūta (RPI) atjaunošanu A. Dokučajeva ar visu kursu tika pārcelta uz šo mācību iestādi. 1961. gadā viņa absolvēja institūtu, saņemot inženiera tehnologa diplomu. Tūlīt pēc institūta beigšanas A. Dokučajeva tika pieņemta par laboranti Organiskās un koloidālās ķīmijas katedrā.

Šajā gadā A. Dokučajeva iestājās aspirantūrā. To nobeidzot, viņa izturēja konkursu uz katedras vecākās pasniedzējas vietu. 1970. gadā A. Dokučajeva aizstāvēja disertāciju ķīmijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai.

1975. gadā A. Dokučajevu komandēja uz Maskavas Tērauda un sakausējumu institūta Kvalifikācijas celšanas fakultāti.

1983. gada septembrī A. Dokučajevu atbilstoši viņas zinātniskajām interesēm pārcēla darbā uz Vispārējās ķīmijas katedru.

1990. gadā A.. Dokučajeva pārgāja darbā uz Latvijas Zinātņu akadēmijas Inženiertehnoloģisko centru.

Sergejs Čuhins

Informācijas avoti:

RTU arhīvs.

Augstākās izglītības vēsture Latvijā. – 5. daļa. – Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 431. lpp.