Sākumlapa > Tēmas > Personas
Boriss Okss

Boriss Okss

Boriss Okss (1928. g. 24. jūlijā Kijevā, Ukrainas PSR – 2012. g. 28. maijā Rīgā, Latvijas Republikā) –  habilitēts inženierzinātņu doktors (Dr.habil.sc.ing.), Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) profesors.

Boriss Okss ir dzimis Kijevā, strādnieku ģimenē. Otrā pasaules kara laikā ģimene evakuējās uz Semipalatinsku (Kazahstāna).  Borisa tēvs, Savēlijs Okss tika iesaukts armijā un kritis frontē. 1944. gada maijā Boriss eksternā nokārtojis eksāmenus vidusskolas 10. klasei un ticis uzņemts

Kijevas Vieglās rūpniecības  tehnoloģijas institūta Mehānikas fakultātē, ko absolvējis 1949. gadā.
Pēc norīkojuma, kopš 1949. gada B. Okss strādājis Rīgā, fabrikā “Aurora” par inženieri Galvenā mehāniķa nodaļā, pēc tam – par Konstruktoru un tehnoloģiju nodaļas priekšnieku (1951-1955), vēlāk – par fabrikas galveno mehāniķi (1955-1962).  

1962. gada novembrī B. Okss tika norīkots uz Ļeņingradas Tekstila un Vieglās rūpniecības institūta aspirantūru.  Studējot aspirantūrā, Okss pasniedzis lekcijas studentiem, vadījis kursa un diplomdarbu projektēšanu.  

Pēc atgriešanās Rīgā Boriss Okss pārgājis uz darbu Rīgas Politehniskajā institūtā  (RPI, kopš 1990. gada – Rīgas Tehniskā universitāte), šeit viņš ieņēmis Automatizācijas un aparātbūves fakultātes vecākā pasniedzēja amatu. Rīgā dzīvoja B. Oksa māte un māsa, kura strādāja Latvijas PSR Valsts plāna komitejā.  

1965. gadā B. Okss ir aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju, iegūdams   tehnisko zinātņu kandidāta zinātnisko grādu. 1968. gadā viņam tika piešķirts  docenta nosaukums Šķiedrmateriālu mehāniskās tehnoloģijas katedrā. 1970. gadā viņš izveidojis jaunu katedru – Vieglās rūpniecības mašīnu un tehnoloģiju, kuru vadījis līdz 1994. gadam.  

1979. gadā B. Okss aizstāvējis doktora disertāciju un ieguvis tehnisko zinātņu doktora grādu, 1981. gadā viņam bija piešķirts profesora akadēmiskais nosaukums.  1992. gadā profesoram tika piešķirts habilitētā inženierzinātņu doktora grāds. No 1994. līdz 2000. gadam Okss strādājis par profesoru RTU   Tekstila  un apģērbu tehnoloģijas institūtā.  

Boriss Okss ir atzīts speciālists trikotāžas tehnoloģijas un iekārtu jomā. Viņa vadītajā katedrā tika sagatavoti vairāk kā 1200 inženieri šādās specialitātēs –  trikotāžas tehnoloģija, apģērbu tehnoloģija, tekstilmašīnu mehānika. Viņš ir 93 zinātnisko un metodisko darbu autors, tai skaitā 2 monogrāfiju un 15 izgudrojumu autors, viņš ir sagatavojis 9 zinātņu doktorus, daļa no kuriem strādāja ražošanā. Visi teorētiskie un eksperimentālie pētījumi tika veikti ciešā kontakta un kopīgi ar Latvijas tekstilražošanas uzņēmumiem – Daugavpils ķīmiskās šķiedras kombinātu Dautex, Ogres trikotāžas kombinātu, Liepājas fabriku Lauma, Jelgavas linu kombinātu, Rīgas uzņēmumiem – Aurora, Rīgas adītājs, Māra, Rīts un citiem.  

2000. gadā profesors Boriss Okss aizgāja pensijā. Tomēr viņš turpināja strādāt pie trikotāžas izstrādājumu, kas lietojami medicīnā, tehnoloģijām. Šā darba rezultāti guva novērtējumu Anglijā, Bulgārijā, Somijā; B. Okss uzstājies ar referātiem starptautiskajās konferencēs, publicējis rakstus.

Boriss Okss miris 2012. gada 28. maijā Rīgā.

Sergejs Čuhins, Ērika Tjuņina

 

Informācijas avoti:

RTU arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. - 5. daļa. - Rīgs: RTU izdevniecība, 356. lpp.