Sākumlapa > Tēmas > Personas
Leonīds Ļihačovs

Leonīds Ļihačovs

Leonīds Ļihačovs (1917. g. 16. aprīlī Sirdarjas apgabalā, Krievijas Turkestānā – 1989. g. 7. jūlijā Apšuciemā, Latvijas PSR) – tehnisko zinātņu doktors, tēlotājas ģeometrijas un grafikas speciālists, Rīgas Politehniskā institūta (RPI) profesors

Leonīds Ļihačovs dzimis Bogorodskas ciemā, Taškentas tuvumā, zemnieku ģimenē. Pēc ciema skolas beigšanas iestājās Taškentas Elektromehāniskajā tehnikumā, pēc tam viņu nosūtīja mācīties uz Satiksmes Ministrijas Ļeņingradas signalizācijas un sakaru inženieru institūtu. 1941. gada jūnijā, pabeidzis četrus kursus, viņš brīvprātīgi devās uz fronti, piedalījās kaujās Ļeņingradas frontē, par ko saņēma apbalvojumus. Smaga ievainojuma dēļ nokļuva hospitālī un pēc izveseļošanās 1942. gada augustā iestājās 5. kursā  iepriekšminētajā institūtā, kas karalaikā darbojās Alma-Atā (tagad: Almati). 1943. gadā L. Ļihačovs ieguva inženiera elektriķa diplomu. Vēlāk Ļeņingradā viņš mācījās aspirantūrā. Pēc disertācijas aizstāvēšanas 1947. gadā L. Ļihačovu nosūtīja darbā uz Vidusazijas Industriālo institūtu.  1949. gadā viņam piešķīra docenta zinātnisko nosaukumu.

1952. gadā L. Ļihačovu pārcēla darbā par katedras vadītāju Rīgas augstākas kara aviācijas inženieru skolā Tur viņš strādāja līdz 1960. gada augustam, kad pēc valdības lēmuma skola tika reorganizēta par Rīgas Civilās gaisa flotes inženieru institūtu (no 1967. gada – Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts – RCAII). Tur viņš vadīja Tēlotājas ģeometrijas un grafikas katedru. 1962. gadā Maskavas kara inženieru akadēmijā L. Lihačovs aizstāvēja zinātņu doktora disertāciju. 1963 . gadā viņam piešķīra profesora nosaukumu.

No 1964. gada L. Ļihačovs amatu apvienošanas kārtībā strādāja Rīgas Politehniskajā institūtā, bet 1976. gadā pārgāja strādāt šajā augstskolā pilnīgi.

L. Ļihačovam piešķirts goda nosaukums „Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks”.

Viņa zinātniskie nopelni tika augsti novērtēti, par to liecina arī viņa iekļaušana PSRS Augstākās atestācijas komisijas ekspertu komisijas un PSRS Augstākās izglītības ministrijas zinātniski metodiskās padomes darbā. L. Ļihačovs bija žurnāla „Matemātika” referents.

Profesors Leonīds Ļihačovs publicējis   ap 180  zinātnisku un mācību metodisku darbu.

Profesors Leonīds Ļihačovs miris sava vasarnīcā Apšuciemā 1989. gada 7. jūlijā. Apbedīts Ivana kapos Rīgā.

                                                                  Pamattekstu sagatavoja Sergejs Čuhins

 

Informācijas avoti:

Rīgas Tehniskās universitātes arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa // Rīga: RTU izdevniecība, 2017, 348. lpp.

Tekstu papildināja  Tatjana Feigmane