Sākumlapa > Tēmas > Personas
Anatolijs Timohovičs

Anatolijs Timohovičs

Anatolijs Timohovičs (1929. g. 5. janvārī Smoļenskā, Krievijas PFSR – ?) – tehnisko zinātņu kandidāts, no 1965. līdz 1991. gadam strādājis Rīgas Politehniskajā institūtā.  

Anatolijs Timohovičs ir dzimis 1929. gada 5. janvārī Smoļenskā (Krievijas PFSR)  ierēdņa Jevseja Timohoviča ģimenē. Pēc vidusskolas absolvēšanas 1946. gadā Anatolijs iestājies Ļeņingradas Politehniskajā institūtā, kuru absolvējis 1953. gadā. Tajā pašā gadā viņš tika uzņemts F. Dzeržinska Ļeņingradas Artilērijas inženieru kara akadēmijā, kuru viņš sekmīgi absolvējis 1954. gadā. No 1954. līdz 1960. gadam viņš strādājis par inženieri un militāro pārstāvi Padomju armijas karaspēka daļās.

No 1960. līdz 1965. gadam A. Timohovičs strādājis par pasniedzēju Padomju Savienības maršala S. Birjuzova Rīgas Augstākajā politiskajā kara skolā. 

1965. gada jūnijā Anatolijs Timohovičs iestājies Rīgas Politehniskā institūta (RPI) aspirantūrā, un 1967. gadā viņš tika pieņemts darbā par vecāko pasniedzēju minētā institūta Automātikas un skaitļošanas tehnikas katedrā.

1969. gadā A. Timohovičam tika piešķirts tehnisko zinātņu kandidāta zinātniskais grāds specialitātē “Tehniskā kibernētika”. 

No 1972. līdz 1991. gadam A. Timohovičs bijis RPI (no 1990. gada – Rīgas Tehniskā universitāte – RTU) Automatizēto vadības sistēmu katedras docents.

1978. gada decembrī docents Timohovičs tika apbalvots ar Latvijas PSR Augstākās izglītības ministrijas Goda rakstu.

Strādājot RPI (no 1990. gada – RTU), Automatizēto vadības sistēmu katedras docents Timohovičs parādījis sevi kā augsti kvalificēts pasniedzējs. Viņš vadījis kursa projektus Automātiskās regulēšanas un vadības teorijas kursā, izstrādājis jaunus lekciju kursus, mācību metodisko līdzekli diplomprojektēšanā.

Anatolijs Timohovičs ir daudzu zinātnisko un mācību metodisko darbu autors. 1991. gada janvārī viņš aizgājis no darba RTU.

Anatolijs Timohovičs bijis precēts, 1957. gadā šajā laulība ir dzimusi meita.

                                                                                              Sergejs Čuhins

Informācijas avoti:

RTU arhīvs;

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa. - Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 509. lpp.